In de vergadering van de gemeenteraad Lelystad van 6 juni hebben de fracties van SP en CDA een motie ingediend. Deze motie zal besproken worden in de raadsvergadering van 27 juni. De motie is ter sprake gekomen en ingediend tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 – 2027. 

Baas in eigen Buurthuis
 
Volgens de indieners functioneert het buurtcentrum De Waterbever al jarenlang zelfstandig. Tevens zou er geen subsidie nodig zijn, naast het beschikbaar stellen van het gebouw en de faciliteiten. De overige kosten kunnen betaald worden uit de inkomsten. 

In de Kadernota heeft het college aangegeven de zeggenschap te willen hebben over het gebouw en de invulling van de activiteiten voor de inwoners. Daarentegen staat dat er veel activiteiten worden gefaciliteerd, waarvoor zo’n 16 vrijwilligers zich inzetten. 

De vrijwilligers zorgen er voor dat het gebouw gebruikt kan worden op de meeste avonden door verschillende verenigingen en clubs. Zodoende maken er meer dan 1.000 bezoekers gebruik van het aanbod van het buurtcentrum.  

Van groot belang voor de samenleving 
Een buurtcentrum met veel activiteiten is van groot belang voor de samenleving. De Waterbever functioneert als belangrijke maatschappelijke instelling voor de Waterwijk. De fracties willen dat het college afziet om het beheer onder te brengen bij Welzijn. 

Volgens de twee fracties is er ook bij andere buurthuizen onrust ontstaan. Daarnaast is er behoefte aan zekerheid in het voortbestaan van de huidige zelfstandigheid. Daarom roepen beide fracties het college op om af te zien van het plan. 

Dat betekent af te zien – en te bevestigen – van het voornemen om per 1 januari 2024 het beheer van het gebouw en de activiteiten van het buurtcentrum De Waterbever onder te brengen bij Welzijn Lelystad. 

Tevens ruimte te geven aan zelfstandig functionerende beheersorganisaties van buurthuizen om het beheer van het gebouw en van het organiseren van activiteiten naar eigen inzicht in te richten. Hierbij kan Welzijn Lelystad ondersteunend en aanvullend zijn. 

De Waterbever 
Buurtcentrum De Waterbever is het ontmoetingspunt in de Waterwijk en Landerijen. Hier werken buurthuis- en welzijnswerk samen met de huisartsen en fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum. 

Het wijkcentrum wordt voor diverse doeleinden gebruikt. Er worden activiteiten georganiseerd door organisaties of buurtbewoners. Daarnaast is in de Waterbever een Buurtkamer actief. 

Op de site van Welzijn Lelystad wordt gemeld dat het dagelijks beheer van De Waterbever de verantwoordelijkheid van Welzijn Lelystad is. Het team zou bestaan uit 10 medewerkers, die professioneel zijn opgeleid. En tevens zijn ze geschoold in omgang met diverse doelgroepen.

(Bronnen: Gemeenteraad Lelystad, Welzijn Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights