Vorig jaar is woningcorporatie Centrada gestart met de uitvoering van het Ondernemingsplan 2022 – 2026. Hierin staat centraal om het wonen in Lelystad nog aantrekkelijker te maken. Volgens het Jaarrapport 2022 wordt ingezet op nieuwbouw, verduurzamen en fijne wijken.  

Jaarrapport 2022 
Om het wonen aantrekkelijk(er) te maken is de woningcorporatie aan de slag gegaan met het uitbreiden met nieuwe, betaalbare en kwalitatief goede woningen. Tevens heeft het woonplezier en het woongeluk van de bewoners de volle aandacht.

In het Jaarrapport heeft Centrada aangegeven dat in 2022 399 woningen zijn verhuurd middels de verdeelmethode. Hierbij werd volgens loting 26 procent en 44 procent via de inschrijfduur verdeeld. Tevens werden 172 woningen verhuurd via directe bemiddeling. 

Centrada staat bekend om de betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomens. Tevens wijst de corporatie een deel van de huurwoningen aan huishoudens met een middeninkomen. Hierdoor wordt meer differentiatie aangebracht in de wijken.  

Veel meer nieuwbouw 
De woningnood is en blijft hoog, ook in Lelystad. In 2022 stonden ruim 18.000 mensen ingeschreven als woningzoekende. De gemiddelde inschrijfduur was zo’n 5.5 jaar en de gemiddelde zoekduur 3.2 jaar. 

Daarom blijft de corporatie inzetten voor meer nieuwbouw en meer doorstroming binnen het bestaande woningcontingent. In 2022 zijn er 27 woningen bij gekomen en er waren 66 woningen in uitvoering. Deze laatste worden dit jaar opgeleverd.    

Tevens is men in 2022 gestart met de uitbreiding van zorgcomplex Hanzeborg met 40 zorgeenheden. De gemeente Lelystad wil groeien naar 40.000 woningen, waarvan 30 procent voor rekening van Centrada zal komen.  

Verduurzamen om woonlasten te beperken 
Ruim 2.000 woningen zijn in 2022 planmatig verbeterd en 256 woningen hebben zonnepanelen gekregen. Door de woningen te verduurzamen, kan er door de bewoners bespaard worden op de energielasten.  

Tevens worden de woningen comfortabeler, wat weer zorgt voor meer wooncomfort. Momenteel zijn bijna 2.500 woningen voorzien van zonnepanelen. Tevens hebben de woningen gemiddeld label B. In 2023 zullen nog eens 1.400 woningen zonnepanelen krijgen.   

Fijne wijken door samenwerking 
Drie van de 10 Lelystedelingen huurt een woning van Centrada. Dit geeft de mogelijkheden om echt verschil te maken in de wijk. Door de persoonlijke aanpak en de onderlinge samenwerking is er een goed contact met de bewoners. 

Tevens wordt er gebruik gemaakt van de Buurtconciërges en Buurtvoorlichters in de wijk. Zij zorgen dat de buurt netjes blijft en zijn het doorgeefluik voor eventuele klachten. De samenwerking is succesvol te noemen. 

Huurders hebben in 2022 60 aanvragen ingediend voor de Beter Buurt Bijdrage om de buurt leuker te maken. Hierbij valt te denken aan schuttingen, bloembakken, moestuinen, sport en spel op straat. 

Daarnaast is de samenwerking met verschillende maatschappelijke partners van groot belang.De gemeente, Welzijn, Werkbedrijf en Centrada hebben in 2022 de Buurthub in de Atolwijk ingericht. Dit is een plaats voor bewoners en professionals voor ontmoeting en activiteiten.

(Bronnen: Centrada, FlevoPost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights