Het bomenplantseizoen bij Staatsbosbeheer in Flevoland ligt alweer een aantal maanden achter ons. De plantmachines zijn weer vertrokken uit de bossen vanwege het broedseizoen dat nog gaande is. In bijna alle bossen in Flevoland zijn in totaal 282.000 nieuwe bomen van verschillende soorten en maten geplant.

Inheemse soorten 
Het gaat onder meer om inheemse soorten zoals lindes, beuken, haagbeuken, zomer- en wintereiken, zoete kersen, fladderiepen, elzen, berken, wilgen en populieren. Wat ’s winters nog kale sprietjes waren zit nu weer in het blad en wordt beschermd tegen het ruimschoots aanwezige wild door rasters of individueel door boomkokers, waarvan je in het bos op sommige plekken groepjes kunt zien staan.

De nieuwe aanplant vervangt deels de essen die door de essentaksterfte dood zijn gegaan maar ook populieren die kapot gewaaid zijn. Daarnaast zijn groepen boompjes geplant om kwetsbare stukken bos voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en moesten er op sommige plaatsen de vorig jaar geplante bomen worden vervangen die door de droogte van afgelopen zomer zijn doodgegaan.

Fijnspar
Sinds 2018 heeft ook de fijnspar het moeilijk. Zelfs in de vochtige polderbossen kon men de sparren die eigendom waren, zoals bij Staatsbosbeheer in Zeewolde 90 hectare, massaal zien verdrogen. Nadat de veel verdroogde bomen waren weggehaald, zijn onder de blijvende bomen nieuwe bomen geplant. 

Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk bescherming voor de jonge bomen te behouden. In tijden van hitte werken ze als een parasol, maar ook bij harde regen, vorst en wind vlakken ze de extremen af. Hier hebben jonge bomen erg veel profijt van. Het ‘revitaliseren’ van de sparren kost veel geld, daarom worden alle opbrengsten uit de houtoogst van dode en aangetaste sparren, terug in de herplant van de nieuwe bomen gestoken. 

De afgelopen jaren is hier al een deel van gerealiseerd en afgelopen plantseizoen is daar 2 hectare aan toegevoegd. De komende jaren zal een veelvoud daarvan volgen, ook in de andere polderbossen. 

Taak pioniers bijna volbracht 
De bossen in Flevoland zijn in een relatief kort tijdsbestek aangelegd. Veel met dezelfde boomsoorten met aan kop de populier. Deze had als snelgroeiende pioniersoort de dankbare taak om snel een bosklimaat te vormen van waaruit andere soorten zich kunnen vestigen. 

Die rol heeft hij bijna volbracht en nu is het zaak om deze bossen door te ontwikkelen naar een bos met veel verschillende soorten, leeftijden, open en dichte delen. Dit bos is veel robuuster en is beter bestand tegen veranderingen in het klimaat.

Hectares en aantallen
De geplante aantallen komen ongeveer overeen met zo’n 120 hectare nieuwe aanplant in het bos. Het aantal geplante bomen is mede afhankelijk van de gebruikte boomsoorten en is daarom per hectare niet overal hetzelfde, vandaar dat bij het omrekenen naar hectares een slag om de arm wordt gehouden. 

Op naar het nieuwe plantseizoen
Inmiddels zijn de boswachters alweer druk bezig met plannen voor het plantseizoen 2023 – 2024. De goede soorten moeten bij hun toekomstige groeiplaatsen worden gekozen, mengingen van soorten die goed met elkaar kunnen opgroeien worden bepaald. Plantplekken worden op de nieuwe aanplant voorbereid en jonge boompjes moeten op tijd worden besteld. Dat is allemaal onderdeel van het vakmanschap van de boswachters.

(Bron: Persbericht Staatsbosbeheer) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights