Staatsbosbeheer heeft in 2019 besloten om een groep van 20 hengsten Konikpaarden vanuit het Oostvaardersveld naar Texel te verplaatsen. De paarden zijn terechtgekomen in het Texelse natuurgebied De Slufter. De boswachter van Texel heeft aangegeven dat het gebeurd is, omdat de dieren niet meer welkom waren in het Oostvaardersveld en daarom geslacht hadden moeten worden. 

Solidariteit 
De oversteek naar Texel was gedaan uit solidariteit, omdat anders de dieren na de slacht gebracht moesten worden. Daarnaast dacht men dat het natuurgebied een geschikt gebied zou zijn om door de Konikpaarden begraasd en belopen te worden. 

Ondertussen is de groep geslonken van 20 naar 17. De paarden zijn ingezet voor begrazing. De opzet is dat in het najaar het effect van de begrazing door de Konikpaarden door een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt geëvalueerd. 

Beheren van het gebied 
Het natuurgebied De Slufter heeft unieke flora en fauna. Om de zeldzame soorten in stand te houden, moet het gebied beheerd worden, en dus ook begraasd. Het grote deel van het gebied wordt begraasd door de Konikpaarden. 

Men is van mening dat begrazing de natuurlijke vorm is van ‘iets doen aan het beheer’.  Zonder beheer zal het gebied veranderen in een bos. Echter Staatsbosbeheer wil een kruidenrijk en gevarieerd gebied houden. 

Te vroeg voor resultaten 
Op dit moment, na 4 jaar, is het nog te vroeg om wat te kunnen zeggen over het effect van de begrazing door de Konikpaarden. Daarom komt er een groot onderzoek, maar ondertussen heeft men wel geconstateerd dat bepaalde duinen stevig zijn belopen. Dit kan een risico zijn. 

Echter in 2020 was er al een dreiging dat de 20 Konikpaarden van Texel naar de slacht gebracht zouden worden. Volgens Staatsbosbeheer was het project mislukt, daar de paarden bezoekers lastig vielen en de natuur zouden hebben vernield. Er was een luid protest, een petitie en de dieren konden blijven.  

Vogels belangrijk in onderzoek 
Ook in het najaarsonderzoek zal gekeken worden wat de paarden voor invloed hebben gehad op zeldzame broedvogels. Voor het gebied is dit onder meer de eidereend. Het zou hard achteruit gaan met dieren als de eidereend en de leeuwerik, maar wel het minst op Texel. 

Bij eventuele keuzes voor de begrazing moet men rekening houden met de vogels, zoals ook in de Oostvaardersplassen. De Konikpaarden hebben daarentegen wel een voordeel, daar ze een vaste looproute hebben. Vogels kunnen hier aan wennen en hun nesten ergens anders bouwen. 

(Bronnen: KNVVN (+ Nieuwsbrief), NH Nieuws)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights