HILVERSUM – Inwoners van de gemeente Hilversum kunnen vanaf 1 januari 2024 melding doen bij de gemeente om aan te geven welke bomen in de omgeving men waardevol vindt. Dit heet ‘bewonerswaarde’. Deze bewonerswaarde wordt meegenomen als de gemeente een kapvergunning wil gaan geven. 

Velbeleid
Naast het instellen van de bewonerswaarde, geldt vanaf 1 januari 2024 de herplantplicht voor heel Hilversum. Middels deze regels wil de gemeente er voor zorgen dat Hilversum een groene stad is en blijft. 
Het proefproject (pilot Velbeleid) in Hilversum-Noord en het postcodegebied 1211 zal per 1 januari 2024 stoppen. Hierdoor zal in deze gebieden voor elke boom met een stamdiameter van minimaal 30 centimeter, een kapvergunning worden aangevraagd. 

Voor de gemeente Hilversum is een regeling operationeel, namelijk ‘Velbeleid Hilversum 2024 – 2040’ Hierin staan de beleidsregels voor de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen. Bij het ‘googelen’ naar Velbeleid Hilversum, komt men ook het de regeling ‘Velbeleid Hilversum, 2013 – 2030’. Echter deze is per 21 november 2017 vervallen. 
Volgens het velbeleid is het vellen van bomen in de gemeente Hilversum aan regels gebonden, die zijn opgenomen in de algemene plaatselijke verordening gemeente Hilversum (APV). Het beleid heeft verdere aanvulling gegeven op de APV. Hierbij valt te denken aan de overwegingskaders voor het verlenen of weigeren van vergunningen. Daarom wordt in het velbeleid de behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen beschreven.    

Het college zal de plannen voor de nieuwe kapregels voorleggen voor advies aan de raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Daarna zal het definitieve besluit worden genomen. De huidige regels – tot 1 januari 2024 – zijn te vinden op de site van de gemeente Hilversum, op de pagina boom kappen. Hier is ook de vergunning aan te vragen.  
In de huidige regels wordt onder meer gesproken over ‘spoed bij het kappen’, wanneer een vergunning nodig is en wanneer een vergunning niet nodig is. 

Tevens wordt gesproken over de verplichting om een nieuwe boom te planten. Inwoners die een omgevingsvergunning krijgen voor het kappen van een boom, zijn verplicht om een nieuwe boom te planten. Dit heet de herplantplicht. Mocht herplanten niet mogelijk zijn, moet er betaald worden aan het herplantfonds. 
Of men een boom moet herplanten of geld moet storten in het herplantfonds, hangt af van de plaats waar men woont binnen de gemeente Hilversum. Op het moment dat de vergunning wordt afgegeven, krijgt men een bericht van de gemeente (dit heet een beschikking) wat men moet doen, herplanten of geld storten. Op het moment dat bomen worden gekapt om de groei van nieuwe bomen te verbeteren (dit heet dunning), geldt de herplantplicht niet. De gemeente zal aangeven of er sprake is van dunning.  

Gewoon méér bomen
De gemeente heeft het een en het ander verder uitgelegd op de site Bouwen aan Hilversum. De gemeente wil meer bosgevoel hebben en houden. Dat is het bosgevoel met geuren en kleuren en sfeer. Hilversum heeft meer bomen nodig in de stad en in de wijken. Bomen zorgen voor een meer klimaatbestendigere stad. De bomen zorgen voor schaduw en maken de hitte draaglijk op zomerse dagen. Tevens zorgen de bomen voor het verminderen van wateroverlast en zorgen voor een schonere lucht. Daarnaast zijn bomen het huis voor vogels en andere kleine dieren. Deze dieren zijn verdwenen door alle bebouwing in de stad. 

Het college wil daarom in (bijna) elk groenproject bomen planten. Maar er moeten meer bomen komen en daarom worden de inwoners opgeroepen om ook een boom in de tuin te planten. Bomen in de tuin zijn van groot belang. Zo wordt samengewerkt aan een groener, gezonder en klimaatbestendiger Hilversum. Vragen kunnen gestuurd worden naar programmagroen@hilversum.nl .  

(Bronnen: Overheid, Velbeleid Hilversum 2024 – 2040, Gemeente Hilversum, Bouwen aan Hilversum) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.06.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights