ALMERE – De gemeente Almere krijgt de beschikking over extra middelen voor 2023 en 2024 om de cultuurparticipatie door jongeren van 14 tot en met 27 jaar te bevorderen. Staatssecretaris Uslu van Cultuur heeft als speerpunt het onderwerp ‘Jongeren en Cultuur’ op de agenda gezet. Hiervoor worden incidentele middelen beschikbaar gesteld onder de noemer ‘Impuls Jongerencultuur’. 

Impuls Jongerencultuur 
De subsidie die beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot en met 27 jaar. De middelen van de subsidie kunnen onder meer ingezet worden bij een organisatie aan culturele activiteiten. Maar het kan ook besteed worden aan het creëren van repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plaatsen waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken. 
Deze middelen zijn bestemd voor alle culturele disciplines. Hierbij staat voorop dat het van groot belang is, dat er ingespeeld wordt op de belevingswereld en de wensen van de jongeren in Almere. 

Om subsidie te kunnen krijgen, moeten de aanvragers kennis hebben genomen van een aantal zaken. Hierbij valt te denken aan de doelstelling van de Impuls Jongerencultuur, de aanvraag moet aansluiten bij het Cultuurplan 2019 – 2024 Almere, het moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening Almere 2020. Daarnaast moet de aanvraag voldoen aan de Nadere regels Impuls Jongerencultuur Almere 2023 – 2024. Echter, dit laatste document – met specifieke eisen en voorwaarden voor aanvragen – is er nog niet. Het zal binnenkort verschijnen. Maar men kan wel een adviesgesprek met Elisabeth Oost (via eoost@almere.nl) aanvragen om te zien hoe men een aanvraag kan doen en of het project in aanmerking komt. 

Cultuurbeleid Almere 
De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente. Middels het beleid worden de visie, ambities en doelstellingen voor het cultuurbeleid voor de komende jaren (lees tot en met 2024) beschreven. Tevens wordt de richting aan de culturele ontwikkeling aangegeven én de inzet van de structurele extra investering in cultuur. 
Het Cultuurplan  2019 – 2024 Almere ‘Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt’ bevat 3 ambities: 1. Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij; 2. Cultuur krijgt de ruimte om te groeien; 3. Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere. 

Het cultuurbeleid is er voor alle Almeerders, middels de eerste ambitie. Tevens richt deze ambitie op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de 2e ambitie richt het cultuurbeleid zich op de ruimte voor groei en versterking van de cultuursector én op talentontwikkeling. Via de 3e ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en het land, waarbij men kijkt naar de unieke culturele kenmerken van de stad, waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. 

Cultuurscout 
Anke Portier is sinds 2019 cultuurscout voor Almere Haven. Van haar is de uitspraak ‘Zonder jongeren is er geen cultuur’. Tevens is ze sinds 2020 ook het aanspreekpunt voor alle jonge culturele makers in Almere. Ze is niet zo voor het schrijven van blogs, echter middels een blog kan ze een vraagstuk delen waar ze zich al lang mee bezig hield. En dat ging over het betrekken van jongeren in de culturele sector. Ze zet zich in om de nieuwe en de reeds gevestigde cultuurmakers te verbinden. Hierdoor zal in Almere een vruchtbare culturele voedingsbodem ontstaan. 

(Bronnen: Gemeente Almere, Cultuurfonds Almere, Anke Portier) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.06.2023

Ook te lezen op ONS Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights