Huisarts (© pixabay)

HOORN – De fractie van het CDA in de gemeente Hoorn heeft op 14 juni op haar site gemeld dat de fractie zich zorgen maakt over het dreigende tekort aan huisartsen in de gemeente Hoorn en in de regio. Eerder heeft raadslid van het CDA, Diana Dekker, al aandacht gevraagd voor het tekort. Er zijn vragen gesteld aan het college in maart. 

Serieus nemen 
De fractie van het CDA heeft het college verzocht om de dreiging serieus te nemen, zodat voorkomen wordt dat de huisartsen een patiëntenstop moeten invoeren. Het CDA heeft samen met de Stichting ‘Zorg Zoals de Westfries het Wil’ (ZZWW) geconstateerd dat huisartsen patiëntenstoppen invoeren. Hierdoor is de problematiek urgent geworden. 

Op dezelfde dag komt de regionale media met een artikel dat het college laat weten dat er een volledige patiëntenstop geldt voor alle huisartsen in de gemeente Hoorn. In de media wordt tevens aangegeven dat nieuwe inwoners of inwoners die naar een andere wijk verhuizen, problemen hebben met het vinden van een nieuwe huisarts in Hoorn.   

In de schriftelijke vragen van het CDA van maart jl werd gemeld dat de centrale vraag voor het CDA is hoe de gemeente de huisartsenpraktijken voor nu en in de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden. Tevens voor de samenwerking in de regio. 
Het huisartsentekort is nijpend in heel Nederland. Hierdoor komen er steeds meer commerciële huisartsenpraktijken, ook in de Kop van Noord-Holland. 

Volgens het CDA is de problematiek urgent en daarom zijn een aantal vragen gesteld aan het college. Volgens de fractie moeten er snel maatregelen komen.  
In de schriftelijke vragen van de CDA-fractie wordt onder meer aan het college gevraagd 

  • wat het college vindt dat patiënten geconfronteerd worden met een lange wachtlijst en / of een patiëntenstop bij de huisartsen
  • te inventariseren hoe vaak dit in de gemeente Hoorn voorkomt of is voorgekomen 
  • of een positief vestigingsklimaat in gemeente én regio kan voorkomen dat het tekort groter wordt 
  • of nieuwe huisartsen genoeg gesteund worden of waar kunnen de huisartsen zich melden om steun te vragen 
  • of er rekening wordt gehouden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen / bestemmingsplannen met de mogelijkheden voor huisartsenpraktijken 
  • hoe de uitwerking is van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om huisartsen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden 

In andere regionale media wordt gemeld dat de huisartsen in gemeente en regio last hebben van een hoge zorgdruk. Volgens de cijfers zou 60 procent van de huisartsenpraktijken in de regio een patiëntenstop hebben. De fractie van het CDA wil voorkomen dat het tekort aan huisartsen verder zal toenemen. Daarom moet er samenwerking komen met afstemming tussen gemeenten en de belangrijkste partijen. Dit is nodig om de huisartsen te ondersteunen bij vestiging en om de belemmeringen weg te nemen. 
Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de inzet van praktijkondersteuning en zaken als preventie, vroeg signaleringen, zelfzorg en digitalisering. Dit zijn zaken die nodig zouden zijn om de huisartsenpraktijken te ontlasten. 

(Bronnen: CDA, Noordhollands Dagblad, Gemeenteraad Gemeente Hoorn, Westfriesland in Bedrijf) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights