Jeugd Problematiek

HENGELO – In mei kwam de regionale media met een artikel over een Jeugdzorgaanbieder die in financiële problemen zou zitten. Er werd in het artikel geen naam genoemd, maar nog geen 3 weken later kwam dezelfde media met een bericht over de Twentse Jeugdzorginstelling Jarabee die in de problemen zou zitten. Deze week kwam de site Skipr met dezelfde mededeling. 

Langs het randje van faillissement
In het eerste artikel was sprake van dat er onduidelijkheid was over welke organisatie het was. Echter, er werd wel aangegeven dat de organisatie de noodklok had geluid en aangeklopt bij 14 Twentse gemeenten voor financiële ondersteuning. 
Bij de zorginstelling zouden door de problemen mogelijk ruim 1.100 cliënten bijna zonder hulp hebben kunnen komen te zitten. 

Volgens de media was er vrees dat de instelling niet verder kon, dat geen hulp voor kinderen meer beschikbaar zou zijn en geen continuïteit van de zorg. Onmiddellijk is het overleg gestart, daar de zorgorganisatie voor alle Twentse gemeenten zou werken. 
Op dat moment zou het tij gekeerd zijn. Dit is wat het college van de gemeente Hengelo aan de gemeenteraad heeft medegedeeld. In de brief van het college aan de raad zijn een aantal herstelacties genoemd. Hierbij valt te denken aan het verlagen van de administratieve lasten, stevigere samenwerking en controle op de financiële resultaten. In feite houdt dit in dat de zorgaanbieder onder curatele van de gemeente komt te staan. 

De hele sector kent dezelfde problematiek, waarbij steeds meer zorgaanbieders in de problemen komen. Hierbij draait het om niet kostendekkende contracten en personeelstekorten. Dit laatste wordt nog groter, daar de organisaties hierdoor de roosters niet ingevuld krijgen en dure zzp’ers moeten inhuren. Tevens zijn er hogere kosten door bijvoorbeeld stijgend energieverbruik.  

Zorg kan omvallen 
In het tweede artikel van nog geen week geleden, heeft de Jeugdzorginstelling Jarabee aangegeven in grote geldproblemen te zitten. Het probleem zou zo groot zijn, dat het niet duidelijk is of de zorg voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in Twente kan blijven bestaan. Zelf zegt de organisatie dat als de gemeenten in Twente niet bijspringen, de organisatie kan omvallen. 

Woensdag 7 juni heeft de organisatie een mail rondgestuurd naar jongeren, (pleeg)ouders en opvoeders. Hierin wordt gewezen op het risico dat zou bestaan dat de zorg zou stoppen op langere tijd.  Men heeft daarnaast wel aangegeven dat de zorg voorlopig door zal gaan. De cliënten krijgen de zorg die ze gewend zijn en de organisatie werkt aan een duurzame en gezonde financiële basis. In de afgelopen tijd hebben de 14 gemeenten bijna 2 miljoen euro overgemaakt naar de zorginstelling. 

Het bedrag van 1.6 miljoen euro was voor het dekken van de lopende kosten, maar het blijkt dat de instelling nog eens 1.7 miljoen euro nodig heeft voor een plan voor de continuïteit. Op dit moment is het niet duidelijk of die extra steun gaat komen. Mocht de steun niet komen, dan zijn de problemen voor 2024 weer groot te noemen en kan het zo maar zijn dat de instelling echt omvalt. 

Een accountantskantoor heeft al haar twijfels kenbaar gemaakt over het voortbestaan. Daarnaast wordt aangegeven dat de instelling het vorig jaar met zo’n miljoen euro negatief financieel resultaat af moest sluiten. Daarentegen is het eigen vermogen bijna 5 miljoen euro.  Op de site van Jarabee zijn de cijfers van 2022 nog niet verwerkt. 

(Bronnen: Skipr, Tubantia, Jarabee) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights