WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier heeft deze week op haar site laten weten dat ze de komende week gaat beginnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast geeft de lokale media aan dat de gemeente een proef start met het beheren van Jakobskruiskruid in de wegbermen.

Eikenprocessierups 
In heel Nederland wordt elk jaar overlast ervaren van de eikenprocessierups. Dit geldt ook voor de gemeente Westerkwartier. De gemeente heeft besloten om vanaf 12 juni te gaan zoeken naar de eikenprocessierupsen en nesten. Na het vinden van de rupsen en / of nesten zullen deze geruimd gaan worden. De bomen met nesten van eikenprocessierupsen zullen gemarkeerd worden met een rood-wit lint. Op het lint staat de tekst ‘Pas op de Processierups’. 

In eerste instantie zal het verwijderen gebeuren – door een extern bedrijf – op bomen van de gemeente. Deze bomen staan in de buurt van kwetsbare objecten, zoals fiets- en voetpaden en bij speelvoorzieningen. Inwoners die de rups willen bestrijden bij eigen bomen, worden geadviseerd om contact te zoeken met de gemeente, zodat een bestrijder langs kan komen. De gemeente raadt aan de nesten niet zelf te bestrijden. 
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen netelroos veroorzaken, een pijnlijke rode uitslag met hevige jeuk. Waarschuw hierbij de huisarts. De brandharen die in de lucht zweven, kunnen oogklachten en / of huidklachten veroorzaken. 

Aanpak Jakobskruiskruid 
Naast het ruimen van de eikenprocessierups gaat de gemeente – volgens de lokale media – een proef starten met het beheren van het Jakobskruiskruid. Dit zou gebeuren middels een motie vanuit de gemeenteraad die aandringt op de bestrijding van deze giftige plant.   Tevens zou de gemeente met het beheer van het Jakobskruiskruid de wens inwilligen van paardenhouders en hobbyboeren.

In 2005 hebben de toenmalige gemeenten in het gebied een convenant gesloten om de groei van het Jakobskruiskruid binnen de perken te houden. In 2019 heeft de VVD vragen gesteld over het convenant aan de fusiegemeente Westerkwartier. De plant is overal in opkomst en de verspreiding wordt een steeds groter probleem. Vooral in het zuidelijk deel van de gemeente Westerkwartier is de plant te vinden. Dat gebeurt vooral op schrale, zandige bermen.  Met zijn gele bloemen, 70 cm groot en bloei van juni tot oktober wordt de plant op steeds meer plaatsen aangetroffen. 
De plant Jakobskruiskruid is giftig voor zoogdieren, maar volgens de gemeente is de plant belangrijk voor de biodiversiteit. 

De site Jakobskruiskruid gaat daarin mee en weet te melden dat de plant een serieus probleem voor paardenhouders kan zijn. Maar het is meer dan een ongewenste plant, daar het een belangrijke bron is voor nectar en stuifmeel. De plant wordt bezocht door zo’n 150 insectensoorten, zoals bijen, zweefvliegen en vlinders. De site geeft aan dat het bestrijden van de plant door het uit te roeien onwenselijk is en praktisch onmogelijk.  

Op 22 maart jl is er een motie ingediend door de fracties van YZ Westerkwartier, GroenLinks, Sterk Westerkwartier, CDA, VVD. In de motie wordt onder meer gewezen op het feit dat het provinciale convenant ’Jakobskruiskruid’ van 2005 niet wordt opgevolgd. In de motie wordt aan het college onder meer opgedragen er zorg voor te dragen dat de plant zich zo min mogelijk kan verspreiden; de gebieden met de meeste risico’s op de meest gunstige tijd te maaien; bij de provincie Groningen aan te dringen om het convenant te actualiseren en te activeren.  

De motie is tijdens de vergadering ingetrokken en de gemeente zal met een proef gaan starten. Dit betekent onder meer 1.500 uur extra inzet voor de buitendienst, extra materiaal nodig en een prijskaartje van ruim 75.000 euro. 

(Bronnen: Gemeente Westerkwartier, Processierups (LNV), RIVM, Belgisch Antigifcentrum, Welkom in Zuidhorn, Jakobskruiskruid, Gemeenteraad Westerkwartier, RTV Noord)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights