DRECHTERLAND – Wijdenes is een dorp binnen de gemeente Drechterland. Tot 1970 was Wijdenes nog een zelfstandige gemeente, samen met Oosterleek en Schellinkhout. Na 1970 kwam Wijdenes in de gemeente Venhuizen terecht, samen met Hem, Oosterleek en Schellinkhout. In 2021 had het dorp nog geen 1.400 inwoners. In 2006 gingen de gemeenten Venhuizen en Drechterland samen, waardoor Wijdenes tot de gemeente Drechterland ging behoren.  

Behandelcentrum Boerderij Wijdenes
In Wijdenes staat het Behandelcentrum Boerderij Wijdenes met 2 dagbehandelingsgroepen en een 24-uurs behandelgroep. Dit is voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Tevens kan er een deeltijdbehandeling of klinische behandeling worden geboden voor kinderen met een intensieve hulpvraag. 
In het voorjaar 2016 is ook een dagbehandelingsgroep gestart in Alkmaar. Het is een geïntegreerde zorg met dagbehandeling en onderwijs.   
Tot 2015 werd het Behandelcentrum gedraaid door De Praktijk, maar in 2015 ging De Praktijk op in Parlan Jeugdhulp.  

Overigens gaf de site Skipr aan dat Stichting De Praktijk in 2012 de activiteiten van Zonnehuizen Kind & Jeugd in Noord-Holland Noord over had genomen. Hierbij ging het om de polikliniek De Nieuwe Steen in Hoorn, het Behandelcentrum De Zonnehuisboederij in Wijdenes en het gezinshuis in Oostwoud. Gemeld moet worden dat Zonnehuizen op zoek was naar overnamepartijen voor de locaties buiten Oost- en Midden-Nederland. 

Bij controle op de Sociale Kaart staat aangegeven dat De Praktijk door geen enkele gemeente is gecontracteerd en dat de link naar de website niet werkt. Tevens is er niets te vinden op de site van de gemeente Drechterland over het Behandelcentrum. Overigens is er weinig te vinden op de site van de gemeente als het gaat over hulp voor jongeren, enkel wat tips. 

Parlan 
Parlan heeft besloten te stoppen met het Behandelcentrum Wijdenes, wat op veel onbegrip stuit. Mensen geven aan dat deze kinderen niet passen op een reguliere school. Volgens de lokale media zal het Behandelcentrum Boerderij Wijdenes per 1 september 2024 gesloten worden. Bij het Behandelcentrum worden sinds 2009 kinderen tussen 5 en 12 jaar met psychische problemen en/of een lichte verstandelijke beperking geholpen. 

De site van Parlan meldt dat de organisatie hulp en behandeling biedt aan kinderen en jongeren in Noord-Holland. Dit gaat dan over kinderen en jongeren die door complexe problematiek of situatie in hun ontwikkeling worden bedreigd.  De missie geeft aan dat Parlan staat voor een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen en het gezin waarin ze verblijven. Er wordt ingezet voor kinderen en gezinnen die zich eenzaam of onbegrepen voelen. Uitgangspunt is dat de organisatie er vroegtijdig is voor de kinderen en jongeren en dat ze pas losgelaten worden wanneer het mogelijk is. 

Het bericht van het sluiten van het Behandelcentrum kwam pas deze dagen in de lokale media. Daarentegen schreef bestuurder van Parlan, Mariette Vos-Lambooy, op 30 mei 2023 een blog – zou ook op de site van Jeugdzorg Nederland moeten staan – ‘Samen voor een duurzaam financieel resultaat’. Aangegeven wordt dat veel Jeugdzorgorganisaties het financieel moeilijk hebben. Daarnaast moet er gewerkt worden aan een gezonde relatie tussen aanbieder en gemeenten. Hierbij zou transparantie zeker van groot belang zijn. 

Opvallend in de blog is dat er niets gezegd over eventuele financiële problemen en het stoppen van Behandelcentrum Boerderij Wijdenes.
Tenslotte heeft het college van Drechterland op 18 januari 2022 het document ‘Beleidsregels Jeugdhulp Drechterland 2022’ vastgesteld. Volgens het college was het noodzakelijk om beleidsregels vast te stellen over de wijze waarop het college omgaat met bepaalde zaken. Hierbij gaat het over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van haar bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet.   

(Bronnen: Behandelcentrum Boerderij Wijdenes, Gemeente Drechterland, Noordhollands Dagblad, Parlan, Wikipedia, Gemeenteraad Drechterland, Skipr) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.06.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights