In april kwam de mededeling dat provincie Flevoland en Circul8.energy een intentieverklaring hadden getekend voor samenwerking rond groene waterstof in Lelystad. De provincie Flevoland heeft de ambitie om een groene waterstofketen te ontwikkelen in de regio. Met de ondertekening van de intentieverklaring zou de bouw van een waterstoffabriek een stap dichterbij zijn gekomen. 

Rapport FLHY
Impact Hydrogen heeft in opdracht van de provincie Flevoland een onderzoek uitgevoerd naar potentiële waterstofclusters en waterstofketens in de provincie. Hieruit kwam een rapport genaamd ‘FLHY: Flevoland Hydrogen Valley’. 

Het rapport gaat over een strategie voor een gedegen start van een waterstofeconomie in Flevoland. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen over de vervolgstappen die genomen moeten gaan worden om te komen tot de clusters en de ketens. 

Ambitie provincie Flevoland 
De ambitie van de provincie Flevoland is bij te dragen aan de waterstoftransitie in Nederland. Hiervoor ziet de provincie een centrale rol voor haar weggelegd, onder meer op het gebied van de grote opwekking van duurzame energie. 

Daarbij komt dat de provincie een centrale ligging heeft, een aansluiting heeft op mobiliteits- en energienetwerken, vaarwegen, snelwegen en vliegverkeer. Tevens heeft Flevoland een grote energiecentrale en een grote agrarische sector.  

Om de transitie op te starten heeft de provincie een Memorandum of Understanding (MoU) opgesteld. Hieraan hebben een aantal partijen zich aangesloten voor het leveren van een bijdrage aan deze waterstoftransitie.  

Waterstofevent FLHY 
De Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) zal op woensdag 21 juni worden gelanceerd. Dit zal gebeuren in de Maxima-centrale in Lelystad. Om de kansen van waterstof optimaal te kunnen benutten voor de provincie, worden vele initiatieven gebundeld. 

Tijdens het evenement zal FLHY worden gelanceerd waarbij vertegenwoordigers van Rijk, regio en branche aanwezig zijn. Daarnaast hoopt men dat alle ondertekenaars van het MoU ook aanwezig zullen zijn. 

Rondetafelsessies 
Na het officiële gedeelte volgen een aantal rondetafelsessies over verschillende thema’s. Onder meer wordt gesproken over HyDeer Project (Hoe vorm je een consortium voor EU subsidies), Waterstof en Veiligheid, Regelgeving en Vergunningen. 

Tevens – onder voorbehoud – zal er een sessie zijn over het ontwikkelen van een Hydrogen Valley en een regionale en lokale waterstofdistributie. Het programma is van 10.00 tot 12.30 uur. Aanmelden kan via de link, waar men ook eventuele dieetwensen voor de lunch kan doorgeven.

(Bronnen: Provincie Flevoland, Nieuwsbrief Horizon Flevoland, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights