In de gemeente Lelystad werkt een groot aantal maatschappelijke organisaties samen om mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dit heeft geleid tot het Convenant Informele Zorg. Het Convenant is donderdag 1 juni in de Hanzeborg officieel ondertekend door de gemeente, Welzijn Lelystad en 15 welzijns- en zorgorganisaties.

Convenant Informele Zorg 
Wethouder Rinze Broekema, die namens de gemeente aanwezig was, gaf aan dat het Convenant Informele Zorg een uitnodiging is aan alle inwoners van Lelystad. Dit om de handen ineen te slaan en samen te bouwen aan een zorgzame en veerkrachtige gemeenschap.  

Mensen kunnen langer zelfstandig thuis blijven, door de grote inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Men spreekt over informele zorg als de zorg niet verleend wordt vanuit een beroep en er dus geen salaris tegenover staat. Hierbij valt te denken aan vrijwillige zorg, mantelzorg en het sociale netwerk van de zorgvrager. 

De toegevoegde waarde 
Door de vrijwilligers en mantelzorgers neemt de toegevoegde waarde van deze mensen in de samenleving alleen maar toe, mede gezien door de vergrijzing en de vele tekorten van zorgverleners op de arbeidsmarkt. 

Middels hulp van mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen mensen langer blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Via de partners van het convenant wordt meer aandacht besteed aan de informele zorg te versterken. 

Hierbij gaat het onder meer over de ondersteuning van de mantelzorgers. Tevens wordt er gewerkt aan de informele zorg buiten de eigen kring. Men wil middels inzet van een zorgvrijwilliger de inwoners van Lelystad met elkaar verbinden. Zo worden mensen die een steuntje nodig hebben in contact gebracht met mensen die een helpende hand kunnen bieden.  

Samenwerkende organisaties
De organisaties hebben gezamenlijk hun handtekening onder het Convenant 2023-2025 gezet. De vertegenwoordigde partijen hierin zijn: gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Coloriet, Woonzorg Flevoland, InteractContour, Humanitas, ́s-Heeren Loo, Flever, Icare, Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad, Kwintes, Saar aan Huis Regio Flevoland, MEE IJsseloevers, IDO, Bureau LWPC Mantelkring, Mantelzorgmakelaar/Samenzorgdragen en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

(Bronnen: Welzijn Lelystad, FlevoPost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights