ROOSENDAAL – Over 2022 heeft het Bravis Ziekenhuis – met locaties onder meer in Roosendaal en Bergen op Zoom – bijna 11 miljoen euro positief kunnen boeken. Dit is voor het ziekenhuis van groot belang, daar men een nieuw ziekenhuis wil gaan bouwen op De Bulkenaar in Roosendaal. 

Positieve cijfers, maar toch zorgen 
Het Bravis Ziekenhuis heeft zo’n 10.8 miljoen euro ‘overgehouden’ aan 2022. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles heel positief is. Zoals bij de meeste ziekenhuizen loopt ook Bravis tegen de komende hoge kosten aan. Oplopende kosten van lonen, energie en materialen. Hierdoor kan de begroting weer onder druk komen te staan. Daarnaast is het ziekenhuis bezig met de nieuwbouw op De Bulkenaar.  

Vooral de nieuwe CAO voor het ziekenhuispersoneel ( 15 procent loon er bij) gaat alle ziekenhuizen in Nederland honderden miljoenen euro kosten. Bravis rekent hierbij op steun van de zorgverzekeraars en het kabinet. Echter, minister Kuipers heeft al laten weten dat hij daar momenteel niet aan denkt. De zorgverzekeraars zouden wel moeten helpen, maar daar is ook nog geen zekerheid van gekomen. 

Het ziekenhuis is blij met de positieve rekening, maar merkt wel meteen wel op, dat dit komt door meevallers. Zo zijn minder schadeclaims ingediend, waardoor de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering lager uitvielen. Daarnaast zijn een aantal investeringsprojecten op de lange baan geschoven. Hierbij valt te denken aan investeringen voor de digitalisering, voor het onderhoud en voor medische apparatuur. 
Het positieve resultaat over 2022 gaat naar het eigen vermogen voor de nieuwbouw. Hiervoor moet Bravis afspraken maken met een consortium van banken.  

Nieuwbouw Ziekenhuis op De Bulkenaar
Men gaat er van uit dat er vanaf 2026 gebouwd kan gaan worden op De Bulkenaar, maar dit hangt nog samen met de uitspraak van de Raad van State. Een aantal inwoners heeft bezwaren ingediend tegen bestemmingsplan De Bulkenaar. 

Volgens de site van het Ziekenhuis zal het nieuwe ziekenhuis compact, duurzaam en in de vorm van een klaver worden. Maximaal zal het nieuwe Bravis bestaan uit 5 bouwlagen en een technieklaag. Op deze manier gaat het Ziekenhuis op in het landschapspark om het Bravis.  Het moet een ziekenhuis worden van 75.000 m2 dat niet hoger wordt dan 24 meter. In de plannen wordt aangegeven dat de bezoekersstromen worden gescheiden van de logistieke bewegingen en transport ban bedden. 

Een groen hart voor gezondheid 
De gebiedsontwikkeling van De Bulkenaar is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Roosendaal en Bravis Ziekenhuis. In de gebiedsvisie wordt aangegeven dat het Bravis Ziekenhuis naar De Bulkenaar verhuist om de zorg voor de regio beter bij elkaar te brengen. Dit moet gebeuren op één plek en tevens in een modern gebouw, dat klaar is voor de zorg van de toekomst. Men gaat ervan uit dat andere zorgverleners tevens naar het gebied zullen verhuizen.   

De komst van het Ziekenhuis naar De Bultenaar is dé aanleiding geweest om in het gebied een landschapspark te creëren. In het park kan men op vele manieren genieten van het mooie Brabantse land, middels hardlopen, wandelen, fietsen. Het is de ideale plaats voor de bewoners van woonwijk De Tolberg, waarbij het park het landelijke karakter van de directe omgeving versterkt. 

(Bronnen: AD, De Gelderlander, Bravis Ziekenhuis, De Bulkenaar)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights