AMERSFOORT – In de Kadernota 2023 – 2027 heeft het college van de gemeente Amersfoort laten weten dat de gemeente op een begrotingstekort zal afstevenen als de gemeente niet ingrijpt. De Kadernota is dinsdag 23 mei gepresenteerd en gestuurd naar de gemeenteraad. Op 4 juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over de Kadernota.  

Coalitieakkoord 
Het college heeft in de Kadernota gemeld dat het coalitieakkoord nog steeds uitgevoerd kan worden, maar dat de gemeente gezien de financiële situatie, terughoudend moet zijn met aanvullende ambities. 
Zoals bij de meeste gemeenten kampt Amersfoort vanaf 2026 met een fors jaarlijks tekort, als het Rijk niet met geld over de brug komt. Ondertussen heeft het College zichzelf de taak opgelegd om in de komende tijd te zoeken naar oplossingen om de begroting – ook in 2026 en de jaren daarna – sluitend te krijgen.   

In de aanbiedingsbrief aan de raad – Kadernota 2023 – 2027 – heeft het College geschreven dat de Kadernota 2023 – 2027 aan de Raad ter vaststelling is aangeboden. De tekst van het raadsbesluit is ook reeds in de brief aangegeven. Hierbij gaat het erom dat de raad de Kadernota vaststelt; de Kadernota hanteert als uitgangspunt hanteert voor de nog op te stellen Meerjarenbegroting 2024 – 2027; voor de jaren 2026 en 2027 af te wijken van de vastgestelde norm ten behoeve van de structureel sluitende begroting; de naam van de reserve ‘verhoogde asielstroom’ te wijzigen in reserve ‘vluchtelingen’.  

Volgens wethouder Stegeman van Financiën is Amersfoort financieel gezond en dat moet ook zo blijven. Echter de kosten van de gemeente nemen toe en de inkomsten van het Rijk lopen terug. Dit kan betekenen dat er een tekort dreigt vanaf 2026 en dus zullen mogelijke ambities op de lange baan worden geschoven. De inwoners van Amersfoort zullen dit gaan merken en daarom nodigt het college de inwoners uit om mee te denken naar manieren om de tekorten te voorkomen. De wethouder wees er nogmaals op dat de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord leidend blijven:  “goed leven binnen de grenzen van de aarde, een thuis voor iedereen, welzijn en sociale rechtvaardigheid en goed samenspel en in gesprek.” 
Op dit moment wordt al gesproken over een tekort van 20 miljoen euro bij de begroting voor 2026. Daarna zal het tekort waarschijnlijk verder oplopen. 

Genoeg ruimte voor zonnepanelen 
Ondanks dat overal de mogelijkheden worden geboden om zonnepanelen op het dak te laten aanbrengen, blijken in Amersfoort de mogelijkheden onbenut te blijven. Er schijnt in de gemeente nog plaats te zijn voor zo’n 1.5 miljoen zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijven. 
Voorheen was er nauwelijks een zonnepaneel te ontdekken, maar ondertussen liggen op zo’n 23 procent van de daken zonnepanelen. Dit komt onder meer door de hoge energieprijzen, dalende kosten, steun en subsidies van de overheid. Maar ook steeds meer mensen willen een positieve bijdrage leveren aan de klimaatverbetering. 

Maar in de gemeente Amersfoort schijnt nog volop ruimte voor zonnepanelen te zijn. In de gemeente liggen ruim 430.000 zonnepanelen, maar er kunnen nog zo’n 1.5 miljoen bijgeplaatst worden. 
Echter niet alle daken zijn sterk genoeg om vol gelegd te worden met zonnepanelen. Tevens zijn er historische gebouwen, die beperkingen geven – vanwege de monumentale waarde – om daar zonnepanelen te plaatsen. 

(Bronnen: Gemeente Amersfoort, Notubiz, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.05.2023

2 gedachte over “Financieel gezond, maar toch dreiging van begrotingstekort”
  1. […] AMERSFOORT –  De gemeente Amersfoort heeft op dinsdag 23 mei de Kadernota gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad. Dinsdag 4 juli zal de raad een besluit nemen over de Kadernota. Het college heeft in de Kadernota gemeld dat het coalitieakkoord nog steeds uitgevoerd kan worden, maar dat de gemeente terughoudend moet zijn met aanvullende ambities.  […]

  2. […] AMERSFOORT –  De gemeente Amersfoort heeft op dinsdag 23 mei de Kadernota gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad. Dinsdag 4 juli zal de raad een besluit nemen over de Kadernota. Het college heeft in de Kadernota gemeld dat het coalitieakkoord nog steeds uitgevoerd kan worden, maar dat de gemeente terughoudend moet zijn met aanvullende ambities.  […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights