Een prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Deze ontmoetingen zijn belangrijk en waardevol. Daarom zijn er landelijk vele initiatieven. Het belangrijkste is de Prokkelweek, die dit jaar wordt gehouden van maandag 5 tot en met maandag 12 juni. 

De Prokkelweek 
De Prokkelweek is één week in het jaar, maar is wel het voorbeeld en de inspiratie voor de rest van het jaar. Prokkelen betekent een verbinding leggen tussen mensen. Mensen leren elkaar beter kennen door de Prokkelweek.  

Het doel van de Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Daarbij is het van belang om samen iets te doen, waardoor men elkaar beter leert kennen. 

De Prokkeldag Lelystad
In Lelystad wordt op vrijdag 9 juni de Prokkeldag georganiseerd door GOL Lelystad in samenwerking met De Kubus. De Prokkeldag is een dag vol activiteiten voor mensen met en zonder een (licht) verstandelijke beperking.   

Tweetallen maken onder meer tekeningen op ansichtkaarten. Een tweetal bestaat uit een persoon met beperking – cliënten van de Werfsjob – en een persoon zonder beperking. De een begint en maakt een schets, waarna de ander verder gaat waar de eerste is gebleven.

Natuurlijk kunnen er op de dag meerdere tekeningen worden gemaakt. Daarnaast zal op de achterkant een tekst over de dag worden gezet. Een deel van de kaarten wordt verstuurd  naar familie en vrienden. Het andere deel gaat naar samenwerkingspartners en andere inwoners die steun kunnen gebruiken. 

Stichting GOL 
De Stichting GOL komt op voor mensen met een beperking in Lelystad. Tevens komt ze op voor de belangen van mensen met een beperking. Op deze manier wil men werken aan het doel dat iedereen mee kan doen in Lelystad. 

De Stichting werkt met een aantal werkgroepen. Zo is er de Werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid; de Werkgroep Opleiding, Vorming en Training; de Werkgroep Aangepast Sporten.  

Stichting Prokkel 
Deze Stichting werkt het hele jaar aan het prokkelen. De partners van de Stichting organiseren in de Prokkelweek vele activiteiten. In de Prokkelweek wordt ook de bekende Prokkel-Sterrenslag georganiseerd. 

Tevens zijn er mogelijkheden voor Prokkelstages op de Nationale Prokkelstagedag. Tevens wordt na de Prokkelweek door de Stichting de Gouden Prokkel uitgereikt. Al de initiatieven tijdens de Prokkelweek maken kans op een Gouden Prokkel, die op vrijdag 22 september in Utrecht wordt uitgereikt.

(Bronnen: FlevoPost, GOL-Lelystad, Stichting Prokkel) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 28.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights