Bouw woningen

ALMERE – Het CDA Almere heeft een motie ingediend – mede met DENK – dat er geen sociale huurwoningen meer onttrokken mogen worden aan de sociale huurwoningvoorraad. Volgens de fracties is wonen een basisrecht. Gezien de huidige tekorten, kan het niet meer zo zijn dat sociale huurwoningen verkocht of geliberaliseerd worden.  

Lagere taakstelling 
In maart gaf de fractie van het CDA in de gemeente Almere aan, dat de gemeente van het Rijk in 2023 zo’n 600 à 700 statushouders moet huisvesten. Op dat moment gaf de fractie reeds aan dat er een groot tekort aan sociale huurwoningen was in Almere. Het CDA Almere maakt zich ook zorgen over hoe zo’n grote groep gehuisvest kan worden in de gemeente. 

Volgens de fractie heeft Almere minder sociale huurwoningen in vergelijking met andere middelgrote steden. De fractie heeft toen een motie ingediend om de taakstelling naar beneden bij te stellen. Mocht deze bijstelling niet doorgevoerd worden, dan zouden mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning niet of nauwelijks meer een kans krijgen. 
Op de wachtlijst – volgens de fractie van het CDA – staan zo’n 40.000 mensen, waarvan er zo’n 18.000 actief een woning aan het zoeken zijn. Per jaar worden zo’n 1.200 woningen aan het arsenaal sociale huurwoningen toegevoegd. Tevens is de wachttijd zo’n 10 jaar. 
De statushouders vallen in de groep urgente gevallen, net als zorgverlaters, slachtoffers van huiselijk geweld en dakloze jongeren. Deze groep moet met voorrang gehuisvest worden. 

Geen verkoop sociale huurwoningen 
De fractie van CDA is van mening dat er nu geen sociale huurwoningen verkocht mogen worden of geliberaliseerd. 
Bij huurwoningen betekent de liberalisatiegrens of een woning binnen de sociale huur of de vrije sector valt. Ligt de huurprijs bij het aangaan van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens, dan woont men in een vrije sector huurwoning. De grens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Daarnaast is de grens van belang bij de aanvraag van huursubsidie. 

Het landelijk streven aan sociale huurwoningen is 30 procent per gemeente. Voor de gemeente Almere ligt de voorraad sociale huurwoningen onder deze grens. Zodoende zou de wachttijd voor een sociale huurwoning in Almere ondertussen al opgelopen zijn tot tussen de 10 en 12 jaar.

Voor de CDA fractie is het onbegrijpelijk dat gezien de tekorten aan sociale huurwoningen er in Almere nog steeds sociale huurwoningen worden verkocht. Tevens worden deze woningen ook geliberaliseerd, zodat ze in de vrije sector terechtkomen.  
Tevens geeft de fractie aan dat gezien het afschaffen van de verhuurdersheffing, ze geen financiële redenen meer ziet dat woningcorporaties sociale huurwoningen moeten verkopen of liberaliseren.  

In de motie van CDA en DENK wordt aangegeven dat wonen een basisrecht is. Daarom mag geen enkele woning meer onttrokken worden aan de voorraad sociale huurwoningen. Voorgesteld wordt dat de gemeente Almere in de prestatieafspraken met de woningcorporaties vastlegt dat er geen sprake meer kan zijn van verkoop of liberalisatie van sociale huurwoningen binnen de gemeente.  
In maart gaf het CDA aan dat als de taakstelling door het Rijk niet naar beneden zou gaan, dat er geen sociale huurwoning meer beschikbaar zou komen in 2023 voor de mensen op de wachtlijst. Volgens de fractie is dit niet uit te leggen aan die mensen. Tevens zouden de woningcorporaties in Almere niet meer mee willen werken aan de taakstelling.

(Bronnen: CDA Almere, Infonu, Omroep Almere) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.05.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights