Zondag 21 mei is het Europese Natura 2000-dag. Deze dag wordt elk jaar gevierd ter ere van het grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. De datum van 21 mei gaat terug tot een gebeurtenis op 21 mei 1992. Op die datum werd namelijk de EU-habitatrichtlijn en het LIFE-programma goedgekeurd. 

Biologische diversiteit 
In Europa staat de biologische diversiteit al jaren onder druk. Dit valt onder meer te merken uit het feit dat bepaalde plantensoorten verdwijnen. Tevens wordt de natuurlijke leefomgeving van dieren bedreigd. 

De Europese Commissie heeft besloten om er alles aan te doen om de diversiteit in stand te houden. Daarom kwam ze met een Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), waarin werd vermeld welke planten en dieren – en hun natuurlijke leefomgeving – beschermd moeten worden. 

Het beschermen geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Voor sommige gevallen werden speciale beschermingszones aangewezen. Dit zijn de ‘Natura 2000’ gebieden. Deze gebieden zorgen gezamenlijk voor een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Natura 2000 
Tegenwoordig behoren tot het Natura 2000 terrein bijna 30.000 gebieden. Deze zijn verspreid over land en zeeën van de EU. Ze dragen met succes bij tot het behoud van het unieke Europese natuurlijke erfgoed. 

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Samen met alle gebieden die verspreid liggen over Europa, zijn het gebieden die vanuit het oogpunt van Europa bescherming nodig hebben. 

Provincie Flevoland 
Op de site van de provincie staat ook het een en het ander te lezen over Natura 2000. Aangegeven wordt dat een aantal natuurgebieden internationaal gezien zo belangrijk zijn dat ze deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden. De Europese wet is in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming. 

Flevoland heeft de volgende Natura 2000-gebieden: Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Lepelaarplassen, Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen, Veluwerandmeren, Vollenhovermeer (onderdeel van de Wieden en Weerribben), Zwarte Meer.

Middels een aanwijzingsbesluit heeft het Rijk de gebieden aangewezen. In zo’n aanwijzingsbesluit worden de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en de begrenzing beschreven. Het Markermeer, de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen zijn samen met de Marker Wadden onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

(Bronnen: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, Provincie Noord-Brabant, Dag van het Jaar, Provincie Flevoland)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights