ALTENA – De gemeente Altena gaf op haar site reeds aan dat per 1 januari 2023 het systeem van het ophalen van oud papier aangepast zou worden. Tot die periode werd het papier opgehaald door verenigingen en organisaties, zoals de muziekvereniging en de kerk. De gemeente zou samen met de organisaties gaan kijken of het mogelijk was om ze per 2024 weer te betrekken bij het inzamelen van het oud papier. 

In 2023 niet meer haalbaar   
Doordat het bedrijf dat de vrachtwagens en chauffeurs leverde, dit niet meer kon aanbieden op zaterdag, werd het ophalen van het oud papier in 2023 door de week opgehaald. November 2022 heeft het College de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht. In de vergadering werd aangegeven dat de inzameling van oud papier door vrijwilligers niet meer haalbaar was in 2023. 
Dit kwam onder meer dat de inzamelaar aangeboden had om door de week overdag het oud papier op te halen. De inzamelaar kon de afspraken met de gemeente niet nakomen, daar vanwege personeelstekort het niet meer mogelijk was om het oud papier op zaterdag en ‘s avonds in te zamelen. 

In het eerste halfjaar van 2023 zou onderzocht worden of het mogelijk was om vanaf 1 januari 2024 de inzameling van het oud papier door de vrijwilligers weer te hervatten. Ondertussen was wel besloten dat de organisaties gecompenseerd zouden worden voor de misgelopen inkomsten. Deze tegemoetkoming zou gebaseerd zijn op basis van het gemiddelde tonnage papier dat men in de jaren 2019, 2020 en 2021 had ingezameld. 

Hervatten in 2024 niet mogelijk 
Echter, na nu blijkt, zou het niet mogelijk zijn om per 1 januari 2024 het inzamelen van het oud papier weer door vrijwilligers te laten doen. De gemeente Altena heeft ondertussen verschillende onderzoeken laten doen, maar geen alternatief is haalbaar of uitvoerbaar. 

Voor de misgelopen inkomsten zijn de verenigingen voor 2023 volledig gecompenseerd. Het was voor de organisaties een behoorlijk gat in de begroting. De gemeente heeft de compensatie doorberekend aan de inzamelaar.  
Het college wil ook de komende jaren de verenigingen compenseren, zodat ze toch kunnen blijven bestaan. Hiervoor wordt een afbouwregeling opgesteld. Deze zal zo’n 4 jaar duren en ruim 250.000 euro kosten. 
Tevens zal de gemeente Altena bekijken waar vrijwilligers ingezet kunnen worden, zodat er inkomsten binnen blijven komen bij de organisaties. Voor de organisatie is het niet meer inzamelen van oud papier een domper, daar ze voor een bepaald gedeelte van hun gelden afhankelijk zijn van de inzameling van het oud papier. Veel organisaties hebben dit ook altijd met veel plezier gedaan. Daarom wil de gemeente ook een passende compensatie aanbieden.
Daarnaast vind de gemeente Altena het te betreuren dat ze geen partij heeft kunnen vinden, die het inzamelen van oud papier kan regelen samen met de vrijwilligers in de avond en op zaterdag.  

(Bronnen: Gemeente Altena, Altena TV, Het Kontakt)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 19.05.202

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights