OOSTERHOUT – Dinsdag 16 mei is tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oosterhout een belangrijk punt op de agenda besproken. Hierbij ging het over het punt 230516 Presentatie raadsinformatiebijeenkomst Propositie Oosterhout-Oost. In maart was er een concept versie 1.0 en nu was er de aanpassing versie 2.0. 

Schrappen van woningen 
De gemeente Oosterhout heeft woningen moeten schrappen om verdroging tegen te gaan en te zorgen dat het plan betaalbaar blijft. De woningen zouden komen in de laaggelegen Willemspolder in plan Oosterhout-Oost. Het schrappen zou gaan over 3 clusters van 300 tot 350 woningen, wat betekent dat in dit plan 1.000 minder woningen gebouwd kunnen worden.  

In het document Propositie Oosterhout-Oost wordt gemeld dat er dringend behoefte is aan meer én diverse woningen. Tevens bestaat de urgente woningbehoefte uit betaalbare woningen en moderne woonconcepten. Oosterhout-Oost ligt centraal in de stedelijke regio en op de route naar Utrecht. Bij veranderingen in het landelijke gebied hoort dat bodem en water sturend worden.
De gemeente heeft laten weten dat de geschrapte woningen daarom wel elders moeten terugkomen. Dat is de enige manier dat het beoogde doel van minimaal 3.000 woningen in Oosterhout-Oost gehaald wordt. Dit was een van de uitkomsten die tijdens de vergadering van de gemeenteraad op tafel lagen. De raad werd bijgepraat over de aanpassingen die doorgevoerd moesten worden na overleg met partijen en omwonenden. 

Het plan moet er een zijn van ‘Landschap om in te leven’ met meerdere opgaven, zoals reactiveren van het landschap, collectieve waarde voor stad en regio, duurzame wonen in moderne woonmilieus.   
Volgens gebiedsontwikkelaars is naar voren gekomen – dit in overleg met het Waterschap – dat de lage ligging van de Willemspolder betekent dat het veel te duur wordt om structureel alles droog te houden. Daarom zou het verstandiger zijn om ergens anders te bouwen. 
Tevens is het gebied de plaats waar agrariërs op een natuurlijke wijze water willen vasthouden. 

In gesprekken met partijen en omwonenden hebben bijvoorbeeld de agrariërs aangegeven dat er ruimte moet blijven voor lokale initiatieven, zoals coöperatieve bedrijven en tevens dat een groot gedeelte van de Willemspolder agrarisch moet blijven. 
Daarom kwam onder meer naar voren in versie 2.0 dat de woonclusters ingepast moeten zijn in het (nieuwe) landschap, alle clusters moeten dichtbij het OV liggen en er moeten goede fietsverbindingen aangelegd worden. 

Het plan zal op 30 mei in een opiniërende raadsvergadering worden besproken. Hier kunnen de fracties hun mening geven over de aanpassingen, extra wensen, rol van gemeente bij verdere realisatie, meerdere aandachtspunten. Met al die op- en aanmerkingen zal er in het najaar 2023 het raadsbesluit Propositie 2.0 volgen, waarna het plan Oosterhout-Oost inclusief een ontwikkelstrategie worden uitgewerkt.  

(Bronnen: Gelderlander, BN de Stem, ED, Gemeente Oosterhout)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights