Iedereen zit wel eens met de vraag of men gehoord wordt. Tevens of er wat met mijn stem wordt gedaan.  Hebben wij als burgers nog wel invloed op wat er in onze stad, provincie of in het land gebeurt? Vragen die je jezelf vast weleens hebt gesteld. Niet zo gek, want ‘Europa’ en de rest van de wereld krijgen steeds meer invloed. Terwijl de politiek in Nederland niet meer naar de lange termijn kijkt, maar vooral druk is met de waan van de dag.

Directe betrokkenheid
Hoe kan de overheid zorgen voor directe betrokkenheid bij de besluiten die worden genomen? Door te beginnen met duidelijk te maken wat ze met de inbreng vanuit de samenleving doet. Dat geeft vertrouwen en dat is een van de belangrijkste voorwaarden voor meer betrokkenheid.

Blijf in gesprek met elkaar
Vertrouwen. In elkaar én in de overheid. Want een samenleving bouw je samen. Helaas weten we dat het vertrouwen in de landelijke, provinciale en regionale overheid nog nooit zo laag is geweest als nu. ‘Flevolanders verlangen naar een samenleving waarin mensen identiteit en waarden delen, zelf kunnen (mee)bepalen wat goed voor je is en waar directe betrokkenheid bij politieke besluitvorming is’, zegt prof. dr. C.W.A.M. Aarts in zijn essay Politieke instituties en gedrag.

Digitalisering
Dankzij digitalisering worden nieuwe en directe vormen van democratie alleen maar makkelijker. De inzet van bijvoorbeeld publieke kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk om veel complexere vraagstukken voor te leggen en ingewikkelde reacties te analyseren. Er wordt al geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie en participatie. Denk aan: verschillende vormen van referenda, burgerraden en burgers die publieke taken overnemen van de overheid.

Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief is ook een goed voorbeeld. Wie een goed idee heeft om de leefomgeving te verbeteren, kan via een burgerinitiatief ondersteuning vragen van de gemeente, provincie of Rijksoverheid. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een feest voor uw buurt of straat, een grote schoonmaakactie of een bijeenkomst voor eenzame ouderen.

Nieuwsbrief Flevoland 2050
Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief Flevoland 2050. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan in via de knop op de site van de provincie.

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights