Afgelopen week kwam Staatsbosbeheer met de mededeling dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen op niveau is gebracht. Dit betekent volgens de organisatie dat het massaal afschieten van de dieren niet meer nodig is. Daarentegen zullen in de toekomst nog best wel dieren afgeschoten gaan worden. Maar dit zou nodig zijn om de populaties op niveau te houden, wat ook bijvoorbeeld gebeurt op de Veluwe.

Natuurorganisaties niet blij 
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) heeft op haar site laten weten dat het grootschalig afschieten helemaal niet nodig is geweest. Ook andere natuurorganisaties reageren gematigd enthousiast op het besluit om te stoppen met afschieten. 

De natuurorganisaties hebben gereageerd op de mededeling van Staatsbosbeheer dat het grootschalig afschieten van edelherten en Heckrunderen niet meer nodig zou zijn. In de afgelopen jaren hebben nogal wat natuurorganisaties een rechtszaak aangespannen tegen dit afschotbeleid. 

Aan de natuur overlaten
Faunabescherming Nederland heeft laten weten dat ‘Nederland’ een grote denkfout heeft gemaakt. Men moet het beleid overlaten aan de natuur en dat geldt ook in de Oostvaardersplassen. 

Op het moment dat er extreme weersomstandigheden zijn, zullen er dieren sterven. In Nederland wordt gedacht dat de natuur beheerd moet worden, echter de natuur kan het best zelf regelen. 

Alternatieven niet bekeken
Voorts geeft de organisatie aan, dat de recreatie en de belangen van Lelystad Airport een rol hebben gespeeld bij het afschotbeleid. Een niet beheerd natuurgebied is slecht voor de toeristische sector. Kijk maar naar een compleet kaalgevreten gebied. Dat is niet goed voor het toerisme.    

Menige natuurorganisatie benadrukt dat als men beter naar de alternatieven had gekeken, het afschotbeleid niet ingezet had hoeven te worden. Maar de alternatieven hoefden volgens de rechter niet bekeken te worden. 

Zo geeft Hart voor Oostvaardersplassen dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar anticonceptie. Hierdoor had men de populaties in de hand kunnen houden. Daarnaast zou de komst van de wolf ook hebben kunnen helpen. Op dit moment is er geen wolf gezien in het gebied.

(Bronnen: KNVvN, Omroep Flevoland, De Faunabescherming, Dierenbescherming, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.05.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights