In de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland is op 26 april een motie ingediend over windmolens ten noorden van Lelystad. In de motie werd een link gelegd met motie 19 van 29 juni 2022 – “Niet “meer” windmolens in Flevoland” – die toen werd aangenomen. Ook nu is de motie 4 aangenomen. 

Handhaven Windplan West 
In motie 4 van de vergadering van 26 april wordt het College opgedragen enkel maar medewerking te verlenen aan initiatieven die passen binnen het windgebied, projectgebied West en de plaatsingszone West. De motie was ingediend door PVV, JA21, 50PLUS, FvD, BBB, SLF, VVD en SGP.  De motie is aangenomen. 

Initiatiefnemers van Windplan West wilden meer ruimte, omdat het geplande gebied niet rendabel genoeg was voor een windpark. Echter, Provinciale Staten gaven met het aannemen van motie 4 geen toestemming voor een nieuw windpark bij Lelystad. 

Niet rendabel 
Volgens de initiatiefnemers kan niet op een rendabele manier een windpark gerealiseerd worden. Dit heeft onder meer te maken met de hoogspanningslijnen van Tennet in het gebied. Tevens wegens de hoogtebeperkingen vanwege vliegroutes van en naar Lelystad Airport.  

Daarom hadden de initiatiefnemers een verzoek ingediend voor uitbreiding van het aangewezen plangebied. Bij dit nieuwe plan zouden dan extra windmolens geplaatst gaan worden ten noorden van de N307 (Houtribweg), ten westen van de A6 en in het IJsselmeer. 

Verkenning 
Daar hebben Provinciale Staten nu een stokje voor gestoken. Met het aannemen van de motie betekent het dat er alleen windmolens gebouwd mogen worden in het huidige gebied van het plan.  

Echter, de vereniging Windplan West gaat door met de verkenning. Op de planning zouden zo’n 45 windmolens gesaneerd worden en een terugplaatsing op het land van 10 molens. Tevens wil men een aantal plaatsen in het IJsselmeer. 

Gezien de omvang van het windplan, is ook het ministerie van Economische Zaken bij de verkenning betrokken. Het plan zou groter zijn dan 100 MW, waarbij dan de regel is dat de Rijksoverheid de coördinatie van het project op zich neemt.

(Bronnen: Provinciale Staten, Motie 4, Omroep Flevoland, Radio Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights