Groene Tuin

De Commissie Ruimte Beheer, Energie en Duurzaamheid zal op dinsdag 9 mei weer een redelijke agenda door moeten. Een van de punten op de agenda is “Strategie Agenda Natuur 2030 – Van Groen dromen naar Groen doen.” Voorgesteld wordt om kennis te nemen van het document. Meestal hoeft er dan geen discussie, debat over gehouden te worden of vragen worden gesteld. Maar het blijft een spannend onderwerp. 

Van Groen dromen 
In het document is tevens aangegeven dat voorgesteld wordt dat de gemeenteraad de visie moet vaststellen dat Lelystad bekend staat om haar hoge natuurwaarden. Volgens de schrijver is de stad nauw verweven met het omliggende landschap. 

Tevens onderscheidt de stad zich door de natuur van internationale allure. Mede daardoor heeft de gemeente Lelystad een gezond en prettig leefklimaat. Mede hierdoor willen nieuwe bewoners en bedrijven zich graag in de gemeente vestigen. 

Belangrijke punten 
Hierbij horen een aantal belangrijke punten. Zo is er onder meer in het document te lezen dat hoge natuurwaarden zorgen voor een gezond, robuust en biodivers ecosysteem. Dit zou dan weer beter bestand zijn tegen klimaatverandering. De gemeente zorgt daarbij goed voor de soorten. 

Uit de Omgevingsvisie 1.0 komt dan dat de groenstructuren zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Uitgangspunt is dat de verwevenheid van stad en landschap voor een goede aansluiting van groenstructuren zorgt. 

Natuur maken 
De gemeente wil (nieuwe) natuur maken. Daarbij gaat men er van uit dat een natuur van internationale allure de groene identiteit van Lelystad uitdraagt. Belangrijk is dat de gemeente vooruitstrevend is en experimenteerruimte biedt. 

Tevens is men van mening dat meer natuur in de directe omgeving de betrokkenheid en de gezondheid verhoogt. Tevens wordt het welzijn van de inwoners verbeterd en kan meer natuur bijdragen aan sociale cohesie in de buurt. 

Daarnaast wordt de vitaliteit en de weerbaarheid van inwoners verhoogd en wordt positieve gezondheid gestimuleerd. Daarnaast is er een duidelijke samenhang tussen verduurzaming, klimaatadaptatie, natuurherstel en versterking van de biodiversiteit.  

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Het schijnt zo te zijn dat de vestigingskeuze in sterke mate wordt bepaald door een aantrekkelijke woonomgeving. Tevens door recreatieve voorzieningen in de omgeving. Bij dit punt is Lelystad een goed alternatief voor de drukke gebieden in de Randstad.  

Dit geldt zeker ook voor bedrijven waarvan de medewerkers graag in een groene omgeving willen wonen en werken. Dat betekent dat de belevingskwaliteit van het groen en het water in balans moet blijven met de groei van de stad. Natuurlijk is dat van toepassing op de wijken, maar zeker ook voor de grotere groengebieden. 

(Bron: Gemeenteraad Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 09.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights