WAALWIJK – Het is voor de gemeente Waalwijk van belang dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gebeurt. Daarom nodigt de gemeente de inwoners uit om zelf met ideeën te komen, waarbij ze de gemeente betrekken of nodig hebben om die plannen uit te kunnen voeren.  

Gemeente druk bezig 
Daarnaast is de gemeente zelf ook druk bezig. Zo heeft de gemeente de PasWijzer ingevoerd. De PasWijzer is een pas voor mensen met een laag inkomen. Met deze pas kan de inwoner van de gemeente bijvoorbeeld gratis lid worden van de bibliotheek. Tevens kan men korting krijgen op voorstellingen in De Leest (Waalwijk) of Den Bolder (Waspik). Dit doet de gemeente omdat ze van mening is dat iedereen zoveel mogelijk mee moet doen én kan doen. 
Het aanbod van de PasWijzer wordt in het jaar nog verder uitgebreid. Op de site is een vrij uitgebreide uitleg te vinden onder het kopje ‘Algemene Voorwaarden’. 
Ook voor kinderen die mee willen doen aan een sport, is er een mogelijkheid te vinden. 

Meedoen Pas
En er gaat nog een pas bij komen. De gemeente Waalwijk is namelijk van mening dat het voor minima goedkoper moet worden om de bus te pakken. Tevens is het openbaar vervoer een middel tegen eenzaamheid. Hiervoor zal de gemeente een proef starten met speciale busabonnementen.  

Volgens de gemeente gaat iemand met een kleine beurs niet zo snel met het OV. Daarom gaat de gemeente Waalwijk de Meedoen Pas van Arriva aanbieden. Het is belangrijk zegt de gemeente dat mensen sociale contacten (nodig) hebben. Dit geldt zeker voor mensen die een kleine beurs hebben en goedkoper reizen past hier goed bij. 

Op de site van Arriva staat te lezen dat de Meedoen Pas een gebruiksklare persoonlijke OV-chipkaart is. Deze kaart is door gemeenten in te zetten om het OV voor mensen als statushouders, minima en re-integranten eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Met de Meedoen Pas krijgen deze mensen maximaal de kans om te participeren, mee te doen in de samenleving. Daarnaast ontzorgt Arriva de gemeente door verlichting van de administratieve werkzaamheden.  

De gemeente Waalwijk heeft speciale afspraken gemaakt met de vervoerder. Zo is de Meedoen Pas alleen voor volwassenen in een afgebakend reisgebied. De pashouders kunnen reizen tussen de kernen van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en de steden Tilburg en Den Bosch. Daarnaast is de pas alleen te gebruiken in de daluren. De gemeente reageert hierop met de opmerking dat de pas vooral bedoeld is om sociale contacten te onderhouden. 
Voor de gemeente is het van belang dat mensen niet geïsoleerd raken. Eerder was er al de Paswijzer voor de minima, waarbij nu de Meedoen Pas van Arriva bijkomt. 

Echter, de Paswijzer wordt nog niet echt vaak gebruikt. De gemeente heeft zo’n 22 procent (500 volwassenen) van de doelgroep die er gebruik van maakt. Landelijk zou het percentage op 40 procent liggen. Dit zou kunnen komen door de digitalisering van de Paswijzer. Vooral de senioren zouden er problemen mee hebben. Daarnaast zou het aanbod te beperkt zijn.  
Middels het busabonnement zou men willen werken aan groei van het aantal volwassen gebruikers.  

(Bronnen: Meedoen Waalwijk, Waalwijzer, Gemeente Waalwijk, Arriva, Gelderlander, BD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijk Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights