ZEEWOLDE – De fractie van het CDA kwam in 2011 met het voorstel van een fietsbrug van Zeewolde naar Ermelo. Het idee kwam van een inwoner van Zeewolde, die regelmatig met de pont heen en weer ging. Het CDA had het initiatief overgenomen en de bouw van een fietsbrug aan het college voorgesteld. 

Pont niet meer van deze tijd 
In 2011 werd al gemeld dat de pont, afhankelijk van het weer en met openingstijden, niet meer van deze tijd was. Het was een nostalgische gedachte, maar wel een achterhaalde. Naast het belemmeringen opgooit, past het niet meer bij Zeewolde van deze tijd. De mensen en bedrijven aan beide zijden van het water hebben behoefte aan een vaste oeververbinding. Naast het feit dat dagelijks honderden studenten van Zeewolde naar Harderwijk en Ermelo gaan en weer terug. 
De fractie stelde voor om een fietsbrug aan te leggen, eventueel uitgebreid met een rijbaan voor een ambulance om sneller bij het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk te kunnen komen.
Er is meer om de vaste oeververbinding op de agenda te plaatsen en tevens bleek uit een onderzoek dat er economische haalbaarheid is. 

Volgende stap 
Gezien de hoge kosten is de brugverbinding tussen Zeewolde en Ermelo (Strand Horst) er nooit gekomen. In 2021 werd er weer over gesproken, omdat de gemeente Zeewolde, Ermelo en Harderwijk in de gebiedsagenda aangegeven hadden, dat ze ‘meer met elkaar in verbinding willen komen’. Dit zou de mogelijkheid voor een brugverbinding over het Wolderwijd weer groter maken.  
De 3 colleges hebben zich achter het voorstel geschaard en hebben toen gemeld dat ze samen met de 2 provincies gaan onderzoeken of, hoe en wanneer deze verbinding gerealiseerd zou kunnen worden. 

Ook de jongerenorganisatie van de VVD (JOVD) Flevoland heeft het plan omarmd. De jongeren van de VVD gaan zelfs verder en denken dat het plan nog grootser kan. De fractie heeft aangegeven dat Zeewolde een betere verbinding verdient met de rest van Nederland. Dat betekent meer dan een brug met een autobaan en een fietspad. Hierbij werd zelfs gedacht aan een treinstation in Zeewolde, wat zeer goed zou zijn voor de groei van het dorp. Teveel studenten voor het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs moeten Zeewolde verlaten. Zou er een trein van Zeewolde naar Utrecht of Amsterdam komen, dan hoeven ze het dorp niet meer uit. 

En nog een stap
Deze week kwam er weer een plan op tafel. Maxim van den Boogaard heeft een plan ontwikkeld om Zeewolde te verbinden met het oude land. Hij heeft het plan van een fietsers- en voetgangersbrug naar Strand Horst gepresenteerd aan de wethouders van Zeewolde (Winnie Prins), Ermelo (Ronald ter Veen) en Harderwijk (Wilco Mazier). 

Het plan gaat weer verder dan de vorige ideeën. Er wordt zelfs gesproken over de Woningbrug Wolderwijd, waarbij woningen aan beide kanten van de brug komen. Natuurlijk is dit een investering, maar met de verkoop van de woningen, kan de bouw van de brug financieel aantrekkelijk worden gemaakt. Hierbij zouden een aantal voordelen te noemen zijn, zoals het financieel aantrekkelijk maken van de brug door de verkoop van woningen, een deel van de woningnood wegwerken, en een vaste fietsverbinding tussen de 3 gemeenten. Tevens is het een grote mogelijkheid om de brug te bouwen in het groen en dus zou de bouw en het gebruik milieuvriendelijk zijn.

(Bronnen: CDA, Zeewolde Actueel, Lokale Omroep Zeewolde) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.05.2023

Ook te lezen op ONS Wolderwijd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights