Bloemrijk gras

Meer ruimte voor water en meer groen in 20 wijken. Daar gaat het samenwerkingsverband KlimaatAdaptatie Flevoland (KAF) ook in 2023 mee aan de slag. Er is 2,8 miljoen euro voor de uitvoering van maatregelen beschikbaar. Dit bedrag komt vanuit het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Twintig projecten voor een mooie woonomgeving
“Door een groenere leefomgeving maken we verschillende wijken niet alleen mooier. Het maakt de locaties ook minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. Meer groen zorgt ervoor dat we hevige buien beter op kunnen vangen. Het zijn koelere plekken tijdens hete zomers. Een ander voordeel is dat een nattere bodem verdroging in droge zomers tegengaat.

Tot slot zijn de groene plekken in de wijk ook mooie ontmoetingsplekken en een mogelijkheid om te recreëren,” aldus Andries Poppe, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland en wethouder Sjaak Kruis van gemeente Lelystad. Zij zijn de bestuurlijke trekkers van het samenwerkingsverband KAF.

Schade door piekbuien voorkomen
Op sommige plaatsen komen er ook verlagingen in het groen, wadi’s en waterdoorlatende verharding. Regenwater kan hier naartoe stromen en in de grond zakken. Om het regenwater naar de juiste plek te laten stromen passen gemeenten straatprofielen aan.

Denk aan aangepaste straatkolken, trottoirbanden en verkeersdrempels. Daarmee wordt  voorkomen dat water naar lager gelegen woningen stroomt en kan de kans op schade door piekbuien worden verkleind.

De maatregelen moeten voor 2028 klaar zijn
Dit is een voorwaarde voor de bijdrage vanuit het Rijk. Zij dragen maximaal één derde van de kosten voor een maatregelpakket bij. De overige twee derde van de kosten financieren de gemeenten zelf.

KAF kan over de periode 2021-2023 6,8 miljoen euro aanvragen en de maatregelen uitvoeren tot en met 2027. In 2021 is al ruim 2 miljoen euro toegezegd. Met dit geld hebben gemeenten al veel knelpunten rond hitte en wateroverlast kunnen oplossen. Voor de aanvraag in 2023 is nog bijna 2 miljoen euro beschikbaar. 

Samenwerken bij voorbereiding op extremer weer

Een bui stopt niet bij een gemeentegrens, de oplopende temperaturen voel je in alle tuinen en de drogere zomers merk je ook in heel Flevoland. Daarom werken gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat Midden-NL, GGD Flevoland en Provincie Flevoland samen. Dit doen ze onder de naam KlimaatAdaptatie Flevoland (KAF)  .

Op de site van de gemeente zijn de 20 projecten benoemd.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights