Vanaf mei 2023 starten IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Flevoland, woningcorporatie Centrada en de gemeente Lelystad met de campagne Groener Lelystad. Onderdeel hiervan is om iedere maand aandacht te geven aan een bepaalde soort plant, dier of boom die voorkomt in Lelystad. Van verschillende soorten bloemen, insecten en vogels tot planten en bomen.

Aan de hand van deze plant, dier of boom van de maand wordt het verhaal van de Lelystadse natuur verteld en de rol die deze soort heeft in het ecosysteem. Inwoners krijgen zo informatie over de soort en daarbij ook tips hoe inwoners zich kunnen inzetten voor het behouden van natuur in eigen tuin, straat of wijk.

In mei is de paardenbloem de soort van de maand
In de maand mei staat de paardenbloem centraal. Paardenbloemen bloeien volop in de maanden april en mei. Bijna iedereen heeft wel paardenbloemen in de tuin of in de buurt staan. Vaak worden paardenbloemen als onkruid gezien en daarom uitgetrokken, weggemaaid of bestreden. Hierdoor gaat de paardenbloem als soort achteruit: inmiddels is meer dan 80% verdwenen.

Paardenbloemen worden onterecht als onkruid gezien. Het zijn goede bodemverbeteraars: ze zorgen voor mineralen en kalk in de bodem. Daarnaast is de paardenbloem een smakelijk hapje voor insecten. Bijen, hommels en vlinders bijvoorbeeld zoeken de paardenbloem graag op vanwege de nectar. Ook de mens kan profiteren van deze bloem, want er is thee of brood van te maken. Alles over (het behoud van) de paardenbloem is te lezen op de website van IVN Natuureducatie  .

Groener Lelystad
Lelystad ligt uniek te midden van het Nationaal Park Nieuw Land met de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden. Ook in de stad is veel natuur aanwezig met onder andere het Bultpark, Woldpark, Zuigerplasbos en Gelderse Hout. Natuur in en rond de stad is vanaf het prille begin een belangrijke kwaliteit geweest. De gemeente Lelystad heeft de ambitie uitgesproken voor een stadsnatuur die nog groener en robuuster is. De campagne Groener Lelystad draagt daaraan bij.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights