HILVERSUM – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft haar nieuwe sociale visie ‘Wij zijn Hilversum’ 2023 – 2033 voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente wil samen met haar inwoners en maatschappelijke partners werken in de komende 10 jaar aan deze visie. De maatschappelijke partners zijn onder meer opbouwwerkers, wijkregisseurs, huisartsen, scholen en zorginstellingen en woningcorporaties.  

Sociale Visie
De nieuwe sociale visie ‘Wij zijn Hilversum’, 2023 – 2033 heeft 3 belangrijke thema’s voor de gemeente voor de komende 10 jaar. Deze thema’s zijn bestaanszekerheid, kansengelijkheid en sterke buurten. 
Hierbij wordt door de gemeente gedacht aan een sociaal en sterk Hilversum. Hierbij horen voldoende inkomsten voor iedereen om van rond te kunnen komen. Daarnaast horen ook gelijke kansen in het onderwijs; tevens moeten er buurten zijn waar inwoners elkaar kennen en helpen als dat nodig is. Dat betekent dus een stad waar iedereen mee kan doen en greep heeft op zijn eigen leven. 

Thema: Bestaanszekerheid 
Bestaansonzekerheid geeft de inwoners veel stress, is van invloed op de gezondheid en op de mogelijkheid om geld te verdienen. Deze onzekerheid komt onder meer doordat men niet weet of men nog rond kan komen aan het eind van de maand, als men geen toegang heeft tot betaalbare zorg of als men geen reservepotje heeft als de wasmachine plotseling kapot gaat. De groep die afhankelijk is van financiële ondersteuning groeit nog steeds. 

De gemeente kan met name op het laatste punt veel betekenen en wil daarom ook inzetten op het voorkomen en oplossen van schulden. Dit kan onder meer door de juiste informatie te verstrekken over financiële regelingen. Hierbij kan men denken aan het lidmaatschap voor een sportvereniging voor de kinderen of de aanschaf van witgoed.

Thema: Kansengelijkheid 
Het gezegde is dat kinderen de toekomst hebben. Dat betekent wel dat elk kind dezelfde start verdient. De gemeente Hilversum wil daarom de komende 10 jaar stevig inzetten op het vroeg signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden. Onder meer door extra hulp bij taalachterstand, het aanbieden van gratis sportactiviteiten in de buurt, waardoor de kinderen voldoende kunnen bewegen. Gezinnen krijgen ondersteuning daar waar het nodig is. 

Thema: Sterke buurten 
De sterke buurt is de buurt waar de bewoners elkaar kennen en iets voor de ander willen betekenen. Maar ook een buurt waar voldoende plaatsen zijn om elkaar te kunnen ontmoeten, zoals horeca, buurthuizen, gezondheidscentra, kerken, moskeeën en speeltuinen. Deze plaatsen zijn van belang bij onderlinge sociale contacten en helpen tegen eenzaamheid. 

Bij een sterke buurt horen ook wijkregisseurs, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers. Deze mensen kennen de buurtbewoners en kunnen hulp aanbieden waar het nodig is. Daarnaast wil de gemeente ruimte geven aan bewonersinitiatieven en zet in op een mix van goed bereikbare voorzieningen. Dit brengt met zich mee dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving. 

Voorop bij dit alles staan vertrouwen, eenvoud en betrokkenheid. Samenwerken met de inwoners en de partners vraagt om vertrouwen in elkaar. Betrokkenheid zorgt voor verbondenheid. Tenslotte moet de ondersteuning goed te vinden zijn, zonder ingewikkelde procedures, maar wel mét de menselijke maat.

(Bronnen: Gemeente Hilversum, ‘Wij zijn Hilversum’) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.04.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights