Woningcorporatie Centrada start in de zomer van 2023 een groot project in de wijk Wold in Lelystad. In februari is een overeenkomst getekend met aannemer Heijmans. Het gaat hierbij om het verbeteren van woningen én de leefbaarheid in de buurt. De aannemer zal 4 hofjes met 118 huurwoningen in 2023 opknappen en in 2024 nog eens 197.

Samen Lelystad Oost
Dit project wordt aangepakt vanuit Samen Lelystad Oost. Samen Lelystad Oost is een programma wat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. In het programma werken organisaties en inwoners samen.

Het programma is erop gericht om de wijken te verbeteren met verschillende sociale en  maatschappelijke maatregelen, naast de infrastructuur. Het doel is de kansengelijkheid voor de bewoners te vergroten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Lelystad Oost erkend als één van de 20 kwetsbare gebieden in Nederland. Voor deze gebieden wordt integrale gebiedsontwikkeling ingezet en is geld vanuit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar.

Sloop woningen Lelystad Oost
Afgelopen week is het project Samen Lelystad Oost besproken in de gemeenteraad. Centrada heeft gereageerd middels een brief aan de raad en aangegeven dat ze nog geen concrete plannen heeft voor het slopen van woningen in Lelystad Oost.

Volgens de woningcorporatie moet er eerst een uitgebreid traject worden doorlopen, samen met de betrokken bewoners. Dit gebeurt vanuit de doelen voor Lelystad Oost, waarbij onder meer wordt gewerkt aan verbeteren van gezondheid van bewoners, het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de kinderen en het verbeteren van de leefomgeving.

Woningverbetering Lelystad Oost
Binnen het programma is een project ‘Woningverbetering Lelystad Oost’. In dit project gaat de gemeente particuliere eigenaren van woningen helpen die achterstallig onderhoud aan de woning hebben en die financieel het onderhoud moeilijk kunnen bekostigen.

Zo worden leningen beschikbaar gesteld voor mensen met een inkomen tot 75.000 euro en een eigen woning met WOZ-waarde tot 300.000 euro om te werken aan het achterstallig onderhoud.

Tevens zullen ook huurwoningen worden opgeknapt door Centrada, waarbij woningeigenaren mee kunnen profiteren. Daarnaast wordt gesproken over sloop van 64 woningen en nieuwbouw van 90 woningen. Hierbij heeft de fractie van SP haar zorg uitgesproken over wat er gebeurt met de bewoners van die 64 woningen.

(Bronnen: Centrada, Samen Lelystad Oost, Radio Lelystad)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights