Natuur

Lelystad ligt uniek te midden van het Nationaal Park Nieuw Land met de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden. Ook ín de stad is veel natuur aanwezig met onder andere het Bultpark, Woldpark, Zuigerplasbos en Gelderse Hout. Natuur is dan ook van grote waarde voor de stad. Met de zogenoemde Strategie Agenda Natuur wordt een eerste stap gezet om invulling te geven aan de hoge ambities die Lelystad heeft voor de toekomst op gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling in en om de stad. Het college legt deze visie voor de natuur ‘Van groen dromen naar groen doen’ voor aan de raad.

Kwaliteit houden en uitbreiden
Wethouder Sjaak Kruis: “In Lelystad is de natuur altijd dichtbij. Die kwaliteit willen we ook voor de toekomst graag zo houden en uitbreiden. Want met de voorgenomen groei van de stad naar meer dan 100.000 inwoners is het logisch dat ook de natuur meegroeit.

Bijvoorbeeld door de stad, de groenomgeving en het water meer in elkaar te laten overlopen, bewoners meer mogelijkheden te bieden voor natuurbeleving, meer natuurmaatregelen te nemen in de openbare ruimte zoals meer verschillende boom- en plantsoorten en bloemrijk gras en bij bebouwing en inrichting te kiezen voor zogenoemde natuurinclusieve maatregelen.

Dat zijn bijvoorbeeld voldoende nestmogelijkheden voor diersoorten die voor Lelystad van belang zijn. Zo kunnen Lelystedelingen gezond en prettig leven en gebruik blijven maken van het groen en zijn we beter bestand tegen huidige maar ook toekomstige uitdagingen in een stad met groeiambities.”

In top tien groenste gemeenten
De hoge ambities die Lelystad heeft op gebied van natuur staan in de Strategische Agenda Lelystad Next Level, het Koersdocument én in het raadsakkoord. Ook de Omgevingsvisie benadrukt dat natuur een belangrijk onderdeel is van het DNA van de stad. Inmiddels staat Lelystad in de top tien van groenste gemeenten in Nederland.

Inwoners waarderen Lelystadse natuur met 7,7
De strategie is gemaakt met de inbreng van deskundigen, gebiedspartners en inwoners. De inwoners hebben door een enquête in te vullen hun mening kunnen geven over de beleving van natuur in en rondom de stad. Uit de enquête blijkt onder andere dat inwoners Lelystad ervaren als een groene stad. Gemiddeld krijgt het groen in Lelystad een rapportcijfer 7,7.

Lelystedelingen vinden dat een groene stad er aantrekkelijk uitziet, bijdraagt aan biodiversiteit (verschillende soorten dieren en planten) en beter is voor het klimaat. Daarnaast benoemen de inwoners dat zij zich gezonder voelen in de buurt van natuur en maken ze er op veel verschillende manieren gebruik van. Veel Lelystedelingen willen méér natuur in en om de stad.

Daarnaast is er behoefte aan goed onderhouden natuur, meer speelplekken, meer parken in de stad en meer paden om de natuur optimaal te kunnen ervaren. Alle resultaten van de enquête zijn te lezen in het rapport ‘Groene Stad 2023’  . Inwoners kunnen de komende periode meepraten over de verdere uitwerking van de strategie.

Bewonersavond op 20 april
Het college gaat met partners en inwoners de strategie verder uitwerken zodat er een gezamenlijk uitvoeringsprogramma ligt met inspanningen die nodig zijn voor de komende vier jaar. Op 20 april 2023 is er een bewonersavond waar de gemeente in gesprek gaat met de stad.

De bedoeling is om inwoners te informeren en concrete ideeën op te halen die bijdragen aan de doelen. Elders op deze website staat meer informatie over de Agenda Natuur en de mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich aan te melden voor de bijeenkomst op 20 april. Met de uitvoering wordt naar verwachting begin 2024 gestart. Voor dit programma is een budget van twee miljoen gereserveerd in de programmabegroting 2023-2026.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights