HOORN – De gemeente Hoorn heeft op de site laten weten dat de verbouwing van het Westfries Museum in Hoorn vertraging heeft opgelopen en nog oploopt. Het blijkt meer tijd nodig te zijn om de plannen voor het funderingsherstel, restauratie en de uitbreiding van Westfries Museum uit te werken. 

Museum zal later open gaan 
Het museum in Hoorn heeft een ingrijpende restauratie en verbouwing nodig. Tevens wordt door het noodzakelijke funderingsherstel de mogelijkheid geboden het complex te verduurzamen, toegankelijk te maken voor mindervaliden en uit te breiden met het naastgelegen pand. 
Om alles door te zetten, is meer tijd nodig om met de Stichting Monumentenbezit de plannen uit te werken. De Stichting is eigenaar van de Roode Steen 1, een deel van Roode Steen 16 en van Achterom 6. 

De noodzaak van funderingsherstel en restauratie is voor de Stichting Monumentenbezit (SMB) te begrijpen en ze kan zich daar ook in vinden. Echter, over andere zaken als verduurzaming, toegankelijkheid en de route in het museum is nog geen overeenstemming bereikt. De nieuwe kelder onder Roode Steen 16 en het voorplein van Roode Steen 1 zou deels in eigendom van de Stichting worden gerealiseerd, wat leidt tot juridische en financiële vraagstukken en heeft daarom meer uitwerkingstijd nodig.  
Beide partijen, gemeente en SMB, willen de vertraging zoveel mogelijk beperken. Door SMB zijn extra mensen ingezet. In de tijd dat SMB kan komen tot een definitief ontwerp, zal de gemeente de tijd benutten voor onderzoek naar verplaatsing van de beoogde nieuwe kelders onder Roode Steen 1 en 16. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er een kelder komt onder de tuin van Roode Steen 15 (het voormalige pand van de Rozenkruisers). 

Het laatste voorstel heeft een aantal voordelen, zoals minder afstemming, daar het gemeentelijk eigendom is. Tevens zal de uitvoering van archeologisch onderzoek in open terrein minder ingrijpend en complex zijn. Dit in tegenstelling tot het onderzoek onder een bestaand gebouw. De gemeente Hoorn gaat er van uit dat ze rond de zomer een beeld heeft van haalbaarheid en financiële consequenties van de wijziging. 

Tevens verwacht de gemeente voor de zomervakantie een akkoord te hebben met SMB, waardoor de totale vertraging dan uit zal komen op ongeveer één jaar. Het nadeel is dat alles wel meer gaat kosten. Dit komt onder meer door de uitloop van de ontwerpfase, maar zeker ook door de gestegen bouw- en materiaalkosten. 

Volgens de gemeente is het een flinke uitdaging om te bouwen aan een toekomstig museum op een van de meest historische plaatsen in de gemeente Hoorn. Vanwege de deadline van landelijke subsidies was het al een ambitieuze planning. Naast het feit dat de planning is aangepast met akkoordverklaring, heeft Hoorn 1.5 miljoen euro extra subsidies gekregen van het Rijk en de provincie. Beide laatste partijen zien het belang er van in om het bijzondere monumentencomplex een toekomst te geven.  

(Bron: Gemeente Hoorn) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.04.2023

Ook te lezen op ONS Hoorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights