Jeugd Problematiek

EDE – Er blijken van verschillende kanten noodkreten te komen over de problematiek in de Jeugd-GGz. Volgens de site van GGz.nl is het aantal jongeren dat tegen problemen aanloopt, flink toegenomen. Zo zouden GGz-instellingen de druk niet meer aankunnen, zijn de wachtlijsten te lang en komt het vaker voor dat thuissituaties onhoudbaar zijn geworden. 

Dat resulteerde in het feit dat de overheid steeds vaker wordt opgeroepen – in media en door instellingen en gemeenten – om snel met oplossingen te komen. 
Dit is ook in maart in de gemeente Ede gebeurd. Ook hier werd gemeld dat de druk op specialistische Jeugd-GGz toeneemt en dat wachtlijsten alleen maar groeien. De Coronacrisis heeft de problematiek alleen maar versterkt. 

Ondanks het feit dat het een landelijk probleem is (geworden), heeft woordvoerder Jacky van de Pol van de fractie GemeenteBelangen schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het raadslid wil weten hoe de stand van zaken is in de gemeente.  De vragen zijn ingediend op 17 maart, waarna het college via portefeuillehouder Leon Meijer een krappe maand later antwoorden heeft gegeven. 

De schriftelijke vragen van de fractie zijn: 

  • Is het college op de hoogte van de toename van aanmeldingen in de Jeugd GGZ en dan met name van zeer jonge kinderen met depressieve en suïcidale gevoelens? 
  • Is het college op de hoogte dat precies voor deze doelgroep een geweldig preventief programma is ontwikkeld genaamd STORM? 
  • Is het college met GemeenteBelangen Ede eens dat gekeken moet worden of het haalbaar is dit programma naar Ede te halen en toegankelijk te maken voor onze Jeugdzorg organisaties? 
  • Heeft het college inzichtelijk hoeveel jeugdige asielzoekers binnen onze gemeente psychiatrische problematiek heeft en daarvoor behandeld zou moeten worden, maar dat niet wordt? Zo niet, waarom niet? 
  • Is het college op de hoogte van het lage aantal aanmeldingen van kinderen met een andere etnische achtergrond? Zo ja, kan het college aangeven waardoor het aantal aanmeldingen van kinderen in de Jeugd GGZ toeneemt, maar die van kinderen met een andere etnische achtergrond uitblijft? Wat zou de gemeente hieraan kunnen doen? 

Het college heeft onder meer geantwoord, dat het aantal aanmeldingen binnen de GGz is gedaald, zowel in Ede als regionaal in FoodValley. Daarentegen is een klein aantal jongeren met GGz problematiek dat zeer forse hulp vraagt. Volgens de gemeente gaat het hierbij om hooguit 10 jeugdigen per jaar. Daarentegen heeft de gemeente geen inzage in de Diagnose- Behandelcombinaties (DBC’s). 

Het programma STORM is – volgens de gemeente –  een ketenaanpak tussen GGD, onderwijs, gemeenten en Jeugdhulp om depressieve gevoelens bij jeugdigen te signaleren. Daar de gemeente samenwerkt met de GGD Gelderland Midden die met andere vragenlijsten werkt, zoals Check en MHI5 (gericht op mentale gezondheid), is binnen de gemeente STORM niet ingevoerd. 

In de gemeente – volgens de antwoorden van het college – is geen toename gezien binnen de Jeugd GGz. Daarnaast wordt bij het inzetten van Jeugdhulp geen etnische achtergrond geregistreerd. Echter binnen het samenwerkingsverband jeugdhulpregio FoodValley zijn verschillende zorgaanbieders ingekocht die zich specifiek op deze doelgroep richten.  

Het AD schreef – zoals aangegeven in het artikel op GGz.nl – dat er bij diverse instanties een toename aan eetstoornissen en suïcidaal gedrag is waargenomen onder jongeren het afgelopen jaar. Hierdoor nam de zorgvraag toe, maar bleef de hulp achter.  

(Bronnen: GGz, EdeStad, Gemeenteraad gemeente Ede) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights