VLISSINGEN – Aangezien de gemeente Vlissingen de zogenoemde ‘centrumgemeente’ is in het dossier, krijgt deze gemeente als enige gemeente in Zeeland geld van het Rijk om mensen een veilig thuis te bieden. Hierbij gaat het dan om mensen met psychische of sociale problemen, vrouwen in onveilige situaties en daklozen. 

Zorg betalen die mensen nodig hebben 
In Zeeland kreeg en krijgt Vlissingen geld van het Rijk om zaken te regelen om de zorg te kunnen betalen die mensen nodig hebben. Men spreekt over 31 miljoen euro over die de gemeente Vlissingen nu over zou hebben voor beschermd wonen in heel Zeeland. 
Het lijkt er nu op dat er een strijd is losgebarsten tussen de 13 gemeenten of dat de gemeente Vlissingen het complete bedrag mag houden of dat het bedrag eerlijk verdeeld moet worden. 
De mensen in de doelgroep zijn verdeeld over de hele provincie, waar woonvoorzieningen zijn gebouwd. Daardoor komen er nu al raadsleden van de andere gemeenten naar buiten en eisen een deel van het geld op. Zoals D66 in Veere, CDA in Borsele en LPM in Middelburg. Zelfs wethouder Willemien Treurniet (Middelburg) is van mening dat Vlissingen niet in zijn geheel mag houden of mag uitgeven aan zaken als lantaarnpalen of stenen voor een weg. 

De gemeente Vlissingen reageert met de opmerking dat de mensen wél de zorg hebben gekregen, maar dat sinds 2020 de zorg steeds vaker betaald wordt middels een andere geldstroom en dat is het potje ‘de wet langdurige zorg’. 
Doordat de gemeente de zorg uit het laatste potje steeds gebruikt heeft, werd er minder geld uitgegeven dat in het potje ‘beschermd wonen’ zit. Hierdoor werd meer overgehouden, mede gezien dat het aantal cliënten terugliep van 720 (in 2015) naar 320 (in 2020) en bleef het geld van het Rijk toch maar binnen komen. 

Artikel 12 gemeente 
Jaren geleden heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten al die miljoenen apart weg te zetten. Dit was bedoeld voor beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang. Gezien dat er geen afspraken zijn gemaakt in Zeeland tussen de gemeenten wat er gedaan moest worden, als er een (financieel) probleem zou ontstaan met de zorg, is het bedrag apart gehouden. 

Het zou ook geen probleem zijn, waren het niet dat Vlissingen vanwege de problemen al jaren een artikel-12-gemeente is. Een ambtenaar van het Rijk heeft gesteld dat er geen afspraken zijn gemaakt in Zeeland én dat Vlissingen het geld heeft gekregen, waardoor Vlissingen haar financiële problemen nu met het bedrag kan oplossen.  

De andere gemeenten zijn het hier niet mee eens, daar het bedrag aan Vlissingen is gegeven voor inwoners van de gehele provincie. Daarom moet het bedrag verdeeld gaan worden over alle gemeenten. Zo verwacht Veere bijna 1.5 miljoen euro en Middelburg bijna 4 miljoen. 
Het is nu zaak dat alle gemeenten in Zeeland gaan reageren op de uitspraken van de artikel-12-inspecteur. Het lijkt erop dat alle gemeenten dat ook gaan doen. De gemeenten gaan niet zo maar akkoord dat Vlissingen het complete bedrag kan houden en uitgeven waaraan deze gemeente het zou willen doen. 

De gemeente Vlissingen is van mening dat het ook een voordeel is, als Vlissingen het geld mag houden, zodat ze van de artikel-12 status af kan komen. Dat zou ook voordeel hebben voor de andere gemeenten, daar Vlissingen nu niet alles kan doen, wat de andere gemeenten wel zouden willen.

(Bronnen: PZC, BN de Stem) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights