TILBURG – Deze week kwam de gemeente Tilburg met een bericht over een gebied nabij de Reeshof wat men wil gaan ontwikkelen tot een nieuwe natuur: de Drasse Driehoek. Het komt uit een besluit van het college van burgemeester en wethouders dat laatst is genomen. 

De Drasse Driehoek 
Het gebied van 31 hectare is voor iets minder dan de helft in eigendom van de gemeente. Het gebied is bijzonder omdat het een van de weinige natte stukken van Tilburg is. Het gebied grenst aan het Reeshofbos, aan beide zijden van de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.   

De gemeente Tilburg wil het gebied gaan ontwikkelen tot een nieuwe natuur met de naam de Drasse Driehoek. Het moet een gebied worden waar men kan wandelen over een vlonderpad of een onverhard pad, waarbij uitzicht is over eiken, elzen, poelen en een kruidenrijk graslandschap.

Vragen over de Drasse Driehoek 
De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Tilburg heeft art. 40 vragen gesteld over het gebruik van glyfosaat in de Drasse Driehoek. Dit was in april 2021 en de vragen werden gesteld na een bericht in het Reeshofjournaal van 31 maart 2021. 

Hierbij ging het over het gebied ‘de Drasse Driehoek’ in het Reeshofbos. Volgens het bericht zou het stukje akkerland elk jaar in het voorjaar geel kleuren, door het landbouwgif RoundUp, oftewel glyfosaat. 

GroenLinks heeft het gemeentebestuur gevraagd om met de eigenaar van het stukje grond in gesprek te gaan. Het doel van het gesprek moest zijn dat het gebruik van glyfosaat gestopt zou worden. Tevens om de raad op de hoogte te houden van de uitkomsten en het vervolg.   

Einde gebruik landbouwgif
De gemeente wil met het nieuwe natuurgebied dat er meer biodiversiteit komt. Tevens wordt er op deze manier een verbinding gemaakt tussen de natuurgebieden De Drijflanen en de Kaaistoep. Tevens zal het een maatregel zijn tegen verdroging, daar het water langer wordt vastgehouden. 

Wil de gemeente de plannen uit gaan voeren, moet er nog overeenstemming komen met de eigenaren van de overige delen van het gebied. Deze delen zijn weilanden en wordt voor een deel gebruik voor de maisteelt. 

Door de grondverwerving wil het college een einde maken aan het gebruik van RoundUp, die wordt gebruikt bij de maisteelt. Het landbouwgif is een onwenselijke situatie doordat er woongebieden en uitloopgebieden op korte afstand liggen.

Het plan voor de Drasse Driehoek wordt dit jaar verder uitgewerkt, zodat de uitvoering in 2024 kan beginnen. De gemeente heeft de kosten geraamd op zo’n 4.4 miljoen euro. Hiervoor hoopt Tilburg een deel gefinancierd te krijgen door de provincie.  

(Bronnen: ED, GroenLinks Tilburg) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights