De Partij voor de Dieren heeft in maart schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de zorgplicht voor de paarden in het Oostvaardersveld. De vragen van de fractie zijn ingediend op 2 maart, waarna het college de vragen heeft beantwoord en vastgesteld op 21 maart. 

Vragen Partij voor de Dieren
De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Flevoland heeft een vijftal vragen gesteld aan het college. Hierbij gaat het dan om zaken als het college kennis heeft genomen van de oogontsteking bij paarden, bevestiging van het bericht, zorgplicht. 

Het blijkt dat bepaalde zaken van de oogontsteking bij paarden over de social media rondgaan, waarbij zelfs foto’s worden meegestuurd. De oogontsteking zou zelfs bij meerdere paarden voorkomen. 

Antwoorden college
Volgens het college van Gedeputeerde Staten is ze niet bekend met de berichten die op de social media rondgaan. Daarnaast kan het college ook niet bevestigen of het waar is. Bij navraag bij Staatsbosbeheer is ook niets gebleken of de organisatie bekend is met de problemen. Tevens is niet bekend of er meer gebieden zijn waar deze ontstekingen voorkomen. 

Daarnaast geeft het college aan dat de provincie geen zorgplicht heeft voor de dieren in het Oostvaardersveld. De provincie heeft beleidsverantwoordelijkheid voor het kerngebied Oostvaardersplassen en de uitvoerende beheerverantwoordelijkheid ligt bij Staatsbosbeheer.  

Het paard
De ogen van paarden zijn kwetsbaar en gevoelig. Het komt regelmatig voor dat er oogproblemen worden gezien. Meestal zijn de problemen goed te behandelen en herstelt het oog vrij snel. 

Maar het kan ook zo zijn, dat een paard gewond is aan het oog, het oog dichtknijpt of dat er een blauwe verkleuring optreedt. Bij dit soort zaken moet onmiddellijk ingegrepen worden. Volgens verschillende sites over paarden moet elk probleem betreffende de ogen van het paard als spoedeisend worden gezien en ook zo behandeld worden. 

(Bronnen: Paardenarts, Partij voor de Dieren, Provincie Flevoland, Dier en Natuur, KNHS)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 06.04.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights