Color Tree of Life with Roots. Vector Illustration. Isolated object.

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2023 unaniem de Maatschappelijke Agenda vastgesteld. Dit is een inventarisatie op welke wijze de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties van Lelystad een stad kan maken waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. In de Maatschappelijke Agenda zijn de ambities voor Lelystad beschreven en het beoogde maatschappelijk effect voor de komende vier jaar, met een doorkijk naar tien jaar. De raad heeft hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Maatschappelijke Agenda 
De Maatschappelijke Agenda is tot stand gekomen op basis van de Zomertour Thuis in Lelystad. Via dit participatietraject zijn in 2022 ervaringen opgehaald bij inwoners, (maatschappelijke) partners, de cliëntenraad en andere betrokkenen. Ook zijn uitgangspunten meegenomen uit het raadsakkoord, programma’s als Lelystad Next Level en Samen Lelystad Oost en bestaande kadernota’s uit het sociaal domein. Dit heeft geleid tot de Maatschappelijke Agenda die er nu ligt. De agenda heeft vier thema’s: Prettig en Veilig leven, Leren en Ontwikkelen, Meedenken en Meedoen en Voor elkaar zorgen.

Het College is blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de Maatschappelijke Agenda: ‘We willen meer mét elkaar mogelijk maken voor en samen met inwoners. De Zomertour Thuis in Lelystad heeft geleid tot een aantal belangrijke thema’s waar we de komende jaren mee aan de slag gaan, zoals het thema Voor elkaar zorgen. Hierbij hebben inwoners bijvoorbeeld aangegeven dat buurtcentra belangrijk zijn voor het contact in de wijk. In de Doe Agenda werken we samen met inwoners en maatschappelijke partners uit hoe we hier verder invulling aan geven.’ 

Doe Agenda
De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met inwoners, partners en de gemeenteraad om de Maatschappelijke Agenda verder uit te werken naar een Doe Agenda met concrete acties. Het doel is dat steeds meer (toekomstige) inwoners zich thuis voelen in Lelystad. De groei die Lelystad doormaakt, met de grote bouwopgave die er ligt, kan niet zonder dit gesprek. Zo bouwen we niet alleen een stad, maar bouwen we een samenleving.

Kijk hier voor meer informatie over de Maatschappelijke Agenda, de Doe Agenda en uitnodigingen om mee te praten.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights