Duurzaam energiebesparing (© pixabay)

St Jansdal is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Veel maatregelen zijn al succesvol doorgevoerd. Uitgangspunt is dat iedereen hieraan kan bijdragen, hoe groot of hoe klein ook. De slogan van het ziekenhuis hierbij is: Dit doen wij, wat doe jij? Minder verbruik is het meest duurzaam!

Gewoon doen en uitproberen is belangrijk! Het ziekenhuis leert door de pilots, voordat het ziekenhuisbreed wordt uitgerold. Praktische oplossingen en korte lijnen helpen daarbij. Samenwerken ook. ‘Nee’ of ‘het kan niet’ bestaat niet, men blijft samen stappen zetten.

Het Greenteam
In het Greenteam is de hele organisatie vertegenwoordigd. Het team bestaat uit verpleegkundigen, artsen, ondersteunende afdelingen, management, de raad van bestuur en een projectcoördinator. Het team heeft als doel om verduurzaming (inclusief vergroening en circulariteit) te enthousiasmeren in het ziekenhuis. Duurzaamheid moet een standaard onderdeel zijn in de besluitvorming en de maandrapportage.

Het Greenteam informeert, inspireert en activeert medewerkers op enthousiaste wijze. Ook zorgt het voor oplossingen bij eventuele hobbels op weg naar verduurzaming. Werkgroepen denken daarnaast mee bij grote, complexe onderwerpen. Gebruikers zijn zo betrokken bij de invoering van nieuwe initiatieven. Regelmatig wordt een duurzame nieuwsbrief met veranderingen, feitjes en weetjes rondgestuurd.

Vol enthousiasme
Iedere afdeling heeft een eigen ambassadeur die zich met enthousiasme inzet. Aan de ene kant om ziekenhuisbrede initiatieven op de afdeling te realiseren. Aan de andere kant om nieuwe ideeën aan te brengen die op een afdeling spelen. Medewerkers nemen steeds vaker het initiatief om kritisch te kijken naar processen op de afdeling en kiezen voor een duurzame variant.

Het duurzaamheidsfonds
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking: het duurzaamheidsfonds. Dit fonds stimuleert initiatieven die wel duurzaam zijn, maar mogelijk niet (volledig) financieel rendabel.

Een duurzaam St Jansdal
Medewerkers focussen zich op onderwerpen waar zij energie van krijgen of waar frustratie zit. Dit zijn de onderwerpen die makkelijk in beweging komen. Het ziekenhuis zet zich in op de projecten die de grootste impact hebben. Steeds meer betrekken we externe ketenpartijen (leveranciers/dienstverleners) om tot meer duurzame oplossingen te komen. Samen op weg naar een duurzaam St Jansdal.

Interesse om hiervan te leren of om jouw ervaringen met ons te delen? Neem dat contact op via greenteam@stjansdal.nl

(Bron: Ziekenhuis St Jansdal) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 18.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights