Circulaire economie

DOETINCHEM – Elke maand is op de site van de gemeente Doetinchem een wethouder aan het woord over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. In de maand maart mocht wethouder Henk Bulten zijn woordje doen. Hij is de wethouder voor de combinatie ChristenUnie / SGP met in zijn portefeuille Financiën, Grondzaken, Vrijetijdseconomie, Circulaire economie, Nutsvoorzieningen, Dierenwelzijn. 

Duurzaamheid 
De gemeente Doetinchem zet sinds 2014 in op duurzaamheid en voor de gemeente is het een leerproces geweest. Momenteel is de gemeente zo ver, dat de (beleids)medewerkers bij alles wat ze doen, zich afvragen of dat het bijdraagt aan een duurzame samenleving. De gemeente gaat nu verder met het volgende thema: circulaire economie.  De wethouder is van mening dat als men de aarde leefbaar wilt houden en de welvaart veilig wilt stellen, dan moeten er (nu) stappen gezet worden.  

De site Kies Groener geeft aan dat duurzaamheid te definiëren is als ’de studie van hoe de natuurlijke systemen functioneren, hoe ze divers blijven en hoe ze hetgeen produceren om de ecologie in evenwicht te houden’. Hierbij worden de manieren onderzocht om de manier van leven te onderhouden zonder dat dit een negatief effect heeft op de natuur.  

Volgens wethouder Henk Bulten werden voorheen grondstoffen gebruikt om producten te maken en als ze niet meer nodig waren, werden ze weggegooid. Zelfs tot in de verbrandingsoven. De gemeente Doetinchem zegt nu dat dat niet meer kan en dat de uitdagingen voor de toekomst ‘hergebruik, repareren en recyclen’ zijn. Zo is ook het beleid van de overheid vastgelegd, waarin staat dat in het jaar 2050 er een circulaire economie moet zijn. En dat betekent voor álle sectoren, daar de aarde niet uitgeput kan blijven worden.  

Op de site van de Rijksoverheid wordt hiernaar verwezen. Zo werkt de Rijksoverheid met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. Gemeld wordt dat in deze circulaire economie geen afval meer bestaat en worden de grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050 staat te lezen in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. 

Doetinchem heeft haar doelstellingen geformuleerd met daarin wat haalbaar en wat effectief is. Maar de gemeente kan niet alles, want daarvoor is ze te klein. Daarentegen kan de gemeente wel haar bijdrage leveren. Dit start bijvoorbeeld bij de circulaire gemeentelijke organisatie. De gemeente weet dat de lat hoog ligt als het gaat om CO2-uitstoot en fair trade. Zo heeft men gekeken naar de koffie die ingekocht wordt: wordt hier een eerlijke prijs voor betaald en komt de opbrengst bij de juiste mensen terecht.  
Wethouder Bulten noemt daarnaast voorbeelden van de nieuwe aanpak. Zo is het oude asfalt van de Europaweg-reconstructie weer gebruikt voor het fundament van de vernieuwde weg. Bij de komende nieuwbouw van de Wilhelminaschool zullen veel hergebruikte en milieuvriendelijke materialen worden gebruikt. Dit gebeurt ook bij het ceremonie paviljoen op de natuurbegraafplaats De Slangenburg. 
Ecologisch verantwoord bouwen wordt in de nieuwe wijk De Kwekerij in Wijnbergen gecombineerd met meer diversiteit in de natuur. De gemeente Doetinchem zet sterk in op hergebruik, zoals bij meubilair, groene stroom, lichtmasten, verkeersborden.  

De wethouder wil geen valse verwachtingen wekken. De gemeente staat pas aan het begin van een onomkeerbare ontwikkeling en er moet nog veel geleerd worden. Maar er is geen andere keuze. Dit kan met zich meebrengen dat bij gemeentelijke inschrijvingen niet per definitie de goedkoopste inschrijver de opdracht krijgt. Het is vaak zo dat de gemeente duurder uit is.   

(Bronnen: Gemeente Doetinchem, Kies Groener, Rijksoverheid) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights