AMERSFOORT – In 2015 werd er gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier, aangezien bij de start er nog geen digitaal dossier bestond dat aan alle eisen voldeed. Daarom hebben drie GGD’en gezamenlijk het besluit genomen om de opdracht te geven voor de bouw van een nieuw digitaal dossier. 

Moeizaam Proces 
De drie GGD’en waren het Hollands Noorden, Regio Utrecht en Twente. Aan het eind van 2022 is het project gestopt. Er bleken verschillen van inzicht te zijn. En ondertussen zitten zo’n tientallen gemeenten met behoorlijk wat kosten. Voor Amersfoort zou het uitkomen op zo’n 650.000 euro. Voor de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollandse Kroon en Texel gezamenlijk gaan om bijna 900.000 euro. 

Het zou in dit ICT project gaan om het project GGiD van de GGD. NOS gaf op 3 november 2022 aan dat de GGD de stekker uit het project had getrokken. Tevens wordt in het artikel aangegeven dat het ging om de ontwikkeling van het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (GGiD). Dit zou komen omdat de leverancier en de GGD het niet eens waren over de kwaliteit en de functionaliteit van het GGiD.  
Het project kwam voort uit de wettelijke verplichting voor de gemeenten om sinds 2008 binnen de Jeugdgezondheid de cliëntgegevens digitaal vast te leggen. In het verlengde van deze verplichting hebben de drie GGD’en in 2016 de opdracht gegeven om een nieuw digitaal dossier te bouwen.

Het dossier GGiD had moeten zorgen voor de professionals dat ze overal toegang tot de dossiers hadden. Daarnaast zouden de ouders en / of kinderen toegang hebben tot onderdelen van het dossier.    
Ondanks het feit dat het besluit om te stoppen, zwaar is geweest voor de GGD’en, zou de dienstverlening van de Jeugdgezondheid niet in het geding komen. Het traject van het project zal in de drie regio’s bekeken en onderzocht worden. 

Daarentegen zijn er wel financiële consequenties voor de GGD’en en voor de gemeenten. Zo zou GGD Twente ruim 4 miljoen euro hebben geïnvesteerd, GGD Hollands Noorden bijna 4 miljoen en de GGD Regio Utrecht bijna 5 miljoen. 
Andere media zeggen dat bijvoorbeeld GGD Hollands Noorden een schade heeft van ruim 3.5 miljoen euro. Dit bedrag moet onder meer opgehoest worden door Den Helder (ruim 300.000 euro), Hollands Kroon (250.000 euro), Schagen (250.000 euro) en Texel (72.000 euro). 
Deze regio is naar de rechter gestapt, maar daar kwam het antwoord, dat de partijen er samen uit moesten komen. Dat is niet gelukt, waardoor het algemeen bestuur besloot het project te stoppen. Hierdoor moest het verloren bedrag verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Dit is ook nodig omdat er een nieuw systeem aangekocht moet worden, wat voor de GGD niet mogelijk is binnen de eigen begroting. 

In februari 2023 zijn de gevolgen besproken in de gemeenteraden van de verschillende gemeenten, zoals in de Noordkop gemeenten, in Heerhugowaard, in Drechterland. En de opmerkingen van de raadsleden zijn niet altijd ‘erg plezierig’ te noemen. Zo heeft de gemeente Drechterland de eis bij de GGD neergelegd, dat elke 6 maanden de GGD de stand van zaken aan de raad moet melden. Het gaat dan om de stand van zaken in het kader van het nieuwe systeem voor een digitaal kinddossier. 

(Bronnen: Regio Noordkop, AD, ICT Health, Noordhollands Dagblad, NOS)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights