De stuurgroep van de acht partners van Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) heeft de Visitatiecommissie Nationale Parken uitgenodigd om te evalueren in hoeverre Nationaal Park Nieuw Land zich ontwikkelt in de richting van nationaal park nieuwe stijl op basis van de landelijke standaard voor de gebiedsaanduiding Nationaal Park. Lees hier meer over de bevindingen van de commissie over het jongste nationaal park van Nederland.

“Zeer onder de indruk”
Nationaal Park Nieuw Land bestaat onder meer uit de deelgebieden Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Lepelaarplassen en een deel van het Markermeer. De partners van Nationaal Park Nieuw Land hebben zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor de versterking van natuurontwikkeling, natuurbeleving en de verbinding tussen mens en natuur. Ze beheren met elkaar ongeveer 30.000 hectare wetlands.

De Visitatiecommissie heeft het gebied bezocht, de beschikbare informatie over Nationaal Park Nieuw Land bestudeerd en is in gesprek gegaan met de acht partners en met vertegenwoordigers van andere betrokken partijen. De commissie is zeer onder de indruk van wat er in minder dan vijf jaar door Nationaal Park Nieuw Land is opgezet. Nationaal Park Nieuw Land ontwikkelt zich op de kwaliteitscriteria van de Standaard voor gebiedsaanduiding Nationaal Park.

De algemene bevindingen van de visitatiecommissie zijn onder meer dat het nationaal park is gebouwd op een goede samenwerking tussen de acht partners, in minder dan vijf jaar veel heeft opgezet en een versneller is gebleken in gebiedsontwikkeling. De visitatiecommissie geeft daarnaast heldere suggesties en adviezen voor verdere ontwikkeling. De partners van Nationaal Park Nieuw Land gaan aan de hand van het rapport met elkaar in gesprek op welke manier de adviezen van de visitatiecommissie een plek kunnen krijgen in toekomstige ontwikkelingen van het nationaal park.

“Voorbeeld waarin samenwerken werkt”
Gedeputeerde Michiel Rijsberman, voorzitter van de stuurgroep Nationaal Park Nieuw Land, is positief over de uitkomsten van het rapport: “We stellen de complimenten voor het park en voor ons samenwerkingsverband op prijs en gaan ons voordeel doen met de aanbevelingen die in het rapport staan. De commissie geeft aan enthousiast te zijn over onze vorm van samenwerking.

De leden van de commissie zijn onder de indruk hoe wij als verschillende natuurorganisaties en overheden elkaar weten te vinden en de manier waarop wij samen grote stappen zetten in de kwaliteit en inrichting van het nationaal park. Wij worden gezien als een voorbeeld waarin samenwerken werkt. Gezien de jonge leeftijd van ons nationaal park hebben we natuurlijk nog wel stappen te zetten. De adviezen in het visitatierapport zijn een belangrijk vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land.”

Partners van Nationaal Park Nieuw Land
De acht samenwerkende partners voeren al jaren het beheer binnen het gebied van Nationaal Park Nieuw Land: het Lepelaarplassengebied door stichting Het Flevo-landschap, de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer, Marker Wadden door Natuurmonumenten, de dijken als onderdeel van het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland, het Markermeer door Rijkswaterstaat en onder meer de (vaar)wegen en voorzieningen door de gemeenten Almere en Lelystad en de provincie. Dit beheer vraagt continue inspanning van de betreffende beheerder.

Ga naar het volledige Visitatierapport

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights