Jesse Klaver van GroenLinks heeft deze week op de site van zijn partij laten weten dat GroenLinks het plan voor de aanleg van het in potentie grootste natuurreservaat in Nederland wil doorzetten. Dit is het reservaat Oostvaarderswold, een plan wat jaren geleden is afgeschoten. 

Oostvaarderswold 
Het plan Oostvaarderswold van de provincie Flevoland was een ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen (Natura 2000-gebied) bij Almere / Lelystad en de Horsterwold bij Zeewolde.  

De verbindingszone was gebaseerd op de Nota Ruimte, het Omgevingsplan Flevoland 2005, de provinciale Verordening groenblauwe zone en de provinciale Structuurvisie Oostvaarderswold. Hierdoor zou een aaneengesloten gebied ontstaan. 

Plan afgeschoten 
In het gebied zouden waterberging, recreatie en economie moeten kunnen plaatsvinden. Voor het plan moest 1.800 ha landbouwgrond natuur worden. Zo zou een gebied van 15.000 ha aaneengesloten natuurgebied ontstaan, dat weer aansloot op de Veluwe.  

De toenmalige staatssecretaris van Landbouw en Natuur, Henk Bleker, heeft het project Oostvaarderswold van tafel geveegd. De heer Bleker was niet van plan om landbouwgrond om te zetten in natuur. Provincie Flevoland heeft het project geprobeerd door te zetten, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.  

GroenLinks 
De fractie in de Tweede Kamer van GroenLinks wil samen met de fracties in de Provinciale Staten van Flevoland en Gelderland het plan weer nieuw leven inblazen. De partij wil zorgen voor een kwalitatief sterke natuur, waar stikstof minder grip op zal krijgen. 

Dit moet gaan gebeuren door de Oostvaardersplassen en de Veluwe met elkaar te verbinden, waar de natuur de ruimte krijgt.Met de aanleg van 1.000 – 2.000 ha aan verbindingen tussen Oostvaardersplassen en het Horsterwold over een straal van 10 kilometer ontstaat Oostvaarderswold.  

Zo wordt de Veluwe ontsloten en kan er een natuurgebied ontstaan met vertakkingen naar Duitsland en andere Europese natuurgebieden. Een ecologisch natuurareaal van ruim 15.000 ha, wat volgens GroenLinks het meest waardevolle grootschalige natuurontwikkelingsproject is. 

(Bronnen: Hofstra Heersche, Wikipedia, GroenLinks, FlevoPost, De Stentor) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.03.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights