De stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hadden de voorzieningenrechter van de Raad van State verzocht om de afschot van edelherten stil te leggen. Volgens de stichtingen zou de provincie Flevoland onvoldoende hebben aangetoond dat een teveel aan grote grazers slecht zou zijn voor de vogelstand. 

Afschot stilleggen 
Volgens de stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life was het zelfs andersom, daar de vogels beter zouden gedijen bij de grote grazers. Alleen de voorzieningenrechter van de Raad van State ziet daarin geen reden om de afschot van de edelherten in de Oostvaardersplassen stil te leggen. 

Beide stichtingen hadden de voorzieningenrechter verzocht de afschot onmiddellijk stil te leggen in afwachting van een definitief oordeel van de Raad van State. Alleen de voorzieningenrechter is daar niet in meegegaan. 

Provinciaal Beheerplan 
Het Provinciaal Beheerplan heeft aangegeven dat het aantal grote grazers teruggebracht moet worden. Dit moet gebeuren om het gebied in de Oostvaardersplassen het vogelreservaat te laten zijn, zoals het ooit was en bedoeld is.  

Dat betekent dat er deze winter nog 700 edelherten afgeschoten moeten worden, om op het aantal van 500 te komen. Volgens de voorzieningenrechter heeft de provincie voldoende aangetoond dat het maximale aantal van grote grazers goed is voor de vogelstand. 

Aangepaste jachtregels 
Tevens is de voorzieningenrechter van mening dat de Raad van State niet met een andere uitspraak gaat komen. Deze uitspraak betekent dat de jacht om de edelherten af te schieten, gewoon kan doorgaan. 

Tevens betekent dat de jachtregels zijn verruimd. Hierbij valt te denken aan een verlenging van het jachtseizoen tot 1 mei, jagen is toegestaan in de avonduren en tevens tijdens de bronstijd. De verruiming was eerder besloten door de Gedeputeerde Staten van Flevoland.

(Bron: FlevoPost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights