Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Flevoland en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland wordt op 16 maart 2023 gebruikgemaakt van een gemeentelijk stembureau (GSB). Het GSB is gevestigd in het stadhuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 in Lelystad en heeft als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezingen op gemeentelijk niveau vast te stellen.

GSB controleert processen-verbaal
Voor elke verkiezing stelt het college van burgemeester en wethouders een GSB in. Het GSB controleert tijdens een openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal worden opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen van 15 maart 2023.

Stelt het GSB onverklaarbare verschillen vast? Dan zal het GSB de stembus waar het om gaat opnieuw laten tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het stadhuis de uitkomsten van de tellingen bekend en komt er een proces-verbaal met de uitslag.

Openbare zitting op 16 maart
De openbare zitting van het GSB is op donderdag 16 maart 2023 en start om 9.00 uur. Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn en kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt.

Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het stadhuis. De verkiezingsuitslag wordt na de zitting zo snel mogelijk op de gemeentelijke website gepubliceerd.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights