De werkgelegenheid in Lelystad is in 2022 gegroeid met 820 banen. Per 1 april 2022 telde Lelystad 39.390 banen. Dit blijkt uit het jaarlijkse  werkgelegenheidsonderzoek van de Provincie Flevoland. Wethouder Economische Zaken Dennis Grimbergen: ‘Naar verwachting zal, door de recente verkoop van ruim 67 ha grond op onze bedrijventerreinen, het aantal banen in Lelystad verder toenemen’.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal fulltime banen in Lelystad is gestegen naar 33.610 (peildatum 1 april 2022). Dit betekent een stijging in een jaar met 1.170 banen. Het afgelopen jaar is het aantal parttime banen met 350 gedaald. Uitgedrukt in een percentage komt dat neer op een stijging van 2,1% van het aantal banen ten opzichte van de vorige meting. Niet eerder kende Lelystad deze omvang in banen.

Toename nieuwe bedrijven
De stijging met 820 banen wordt verklaard door de vestiging van bedrijven van elders en nieuw opgerichte bedrijven (300 banen). Het bestaande bedrijfsleven in Lelystad was goed voor een groei met 500 banen.

Positieve trend
Met een stijging van 504 nieuwe bedrijfsvestigingen groeide ondernemend Lelystad in 2022 naar een totaal van 9.130 bedrijfsvestigingen.

Stijgers en dalers
Sectoren die gestegen zijn:

  • Overige zakelijke dienstverlening (+ 13,3 % banengroei);
  • de Bouw (+ 12,0 % banengroei);
  • Vervoer en Opslag (+ 4,6 % banengroei) en
  • het Onderwijs (+ 4,6%).

Sectoren die een banenkrimp lieten zien waren:

  • Financiële instellingen (- 11,5 %);
  • Landbouw en Visserij (- 4,8 %) en
  • Horeca (- 4,6 %).

Meer informatie
De provincie en de gemeenten in Flevoland gebruiken de resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek onder meer voor het economische programma, voor beleid op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor monitoring. Meer cijfers over de regionale arbeidsmarkt en werkgelegenheid -en specifiek het werkgelegenheidsonderzoek- zijn  hier te vinden.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights