De stad Lelystad is een prachtige stad en kan nog mooier worden zonder het zwerfafval. De Stichting Lelystad Schoon bestrijdt samen met overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de scholen het zwerfafval. De Stichting heeft zich de afgelopen jaren zeker bewezen. 

Lelystad Schoon 
De Stichting Lelystad Schoon heeft bewezen in de afgelopen jaar een organisatie te zijn dat een positieve bijdrage levert aan een schone stad. Dit wordt gedaan met de vele enthousiaste en actieve vrijwilligers.  

Tevens wordt gezorgd voor een sociale verbinding. Lelystad Schoon wil nog meer van betekenis zijn voor Lelystad en wil daarom de Stichting verder professionaliseren. Daarom wordt er gezocht naar meerdere vrijwilligers om de organisatie te versterken. 

Vacatures 
Op dit moment zijn er meerdere vacatures. Zo is de organisatie op zoek naar een communicatie ondersteuner. Deze vrijwilliger moet de communicatie naar ‘the next level’ brengen. Meedenken over de communicatiestrategie, berichten schrijven en filmpjes maken voor de social media.  

Tevens wordt er gezocht naar meerdere vrijwilligers die de functie van buurt-/wijkcoördinator kunnen vervullen. Hierbij hoort het beheer van een WhatsApp groep van vrijwilligers, afspraken maken voor rondlopen, controle op het gebied van zwerfafval, aanspreekpunt zijn voor de wijk/buurt.  

Stadsmaker 
Naast deze vacatures is de organisatie altijd wel op zoek naar vrijwilligers die helpen het zwerfafval te bestrijden. Dit kan als inwoner maar kan ook met een organisatie. Wanneer iemand die op deze manier het zwerfafval bestrijdt, is hij of zij een echte stadsmaker. 

En zeg nu eerlijk: het is een titel om trots op te zijn. Middels samenwerking met andere stadsmakers  wordt meer bereikt en de stad steeds mooier. Mensen die vrijwilligerswerk doen, komen in contact met anderen, waardoor sociale contacten ontstaan. Deze zijn van groot belang voor de sociale samenhang. Meer informatie is te vinden op de site, ook voor de  vacatures.   

(Bron: Stichting Lelystad Schoon (+ Instagram)) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights