De gemeente Lelystad is gestart met het planten van 500 nieuwe bomen in de stad. Dat gebeurt als vervanging voor de kap van onveilige bomen vorig jaar. Het kappen van onveilige bomen en het herplanten van nieuwe bomen is onderdeel van het onderhoudsbeleid van de gemeente. Naar verwachting eind maart zijn de bomen geplant, op tijd voor het voorjaar. Het gaat om elzen, kastanjes, essen, lindes en iepen. Wethouder Sjaak Kruis plantte een van de bomen.

Longen van de stad
Wethouder Sjaak Kruis: “We gaan steeds meer voor een duurzaam bomenbestand met sterke, kwalitatief goede bomen. Dat betekent dat we er vooral op letten dat een boom de ruimte krijgt om te groeien en een groot volwassen bladerdak kan ontwikkelen. Dat is goed voor onze luchtkwaliteit, want bomen zijn de longen van de stad. Het verbetert de waterhuishouding en helpt de opwarming van de stad te beperken.

We kijken ook beter naar welke boom past op welke plek, zodat de boom goed kan groeien en er goed kan blijven staan. Zo heeft een boom die 50 jaar oud kan worden zo’n 50m3 ruimte nodig. En we zorgen dat we veel verschillende boomsoorten terug planten. Bomenziektes als essentaksterfte en iepenziekte krijgen daardoor minder kans.”

Aantal bomen in Lelystad gegroeid
De bomen die vorig jaar gekapt moesten worden waren ziek, onveilig of zwak. De gemeente Lelystad houdt continu de vinger aan de pols of de bomen in Lelystad nog gezond zijn. Bij reguliere onderhoudscontroles en groot onderhoud kijkt de gemeente vooruit of er bomen vervangen moeten worden. 

De bomen worden zoveel mogelijk één op één vervangen. Soms lukt dat niet en worden er op een plek minder bomen terug geplant omdat er te veel kabels en leidingen in de grond liggen of omdat de nieuwe bomen anders niet genoeg ruimte hebben om te groeien. Soms worden er meer bomen op een plek terug geplant. Sinds januari 2022 is het totaal aantal bomen in Lelystad met een kleine 1000 bomen toegenomen.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights