ZUTPHEN – De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen, Pier Eringa, heeft gemeld dat er geen andere optie is dan dat er flink bezuinigd gaat worden. Zeven maanden geleden werd er nog gemeld dat de acute zorg en de kraamafdeling in Zutphen zou blijven.   

Afschaling / harde maatregelen
Een dag geleden werd door de nationale media gemeld dat de Gelre ziekenhuizen onder druk van de banken en zorgverzekeraars flink / sterk moet ingrijpen. Gelre Ziekenhuizen heeft locaties in Apeldoorn en Zutphen, met daarnaast poliklinieken in Doesburg, Lochem, Dieren en Epe.  

In de zomer 2022 hebben de Raad van Bestuur, het Bestuur Medische Staf (BMS) en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) het besluit genomen om een vorm van acute zorg (24/7) te organiseren, zowel in Zutphen als in Apeldoorn. Echter op de site van Gelre Ziekenhuizen wordt aangegeven dat dit besluit niet gelukt is. Om Gelre Ziekenhuizen toekomstbestendig te maken, zijn aanpassingen in Apeldoorn als in Zutphen nodig. Men wil een ziekenhuis in Zutphen behouden. 
Met de instemming van BMS heeft RvB een voorgenomen besluit genomen. Hierin wordt aangegeven dat Zutphen een locatie wordt voor planbare zorg met een 24/7 voorziening voor laagcomplexe – niet-levensbedreigende – (spoed) zorg. De hoog complexe spoedzorg en de acute verloskunde zullen geconcentreerd gaan worden in Apeldoorn. Door deze ‘aanpassing’ zullen de hoog complexe spoedzorg en acute verloskunde onderdeel gaan uitmaken van het topklinisch profiel van de locatie Apeldoorn. Dit voorgenomen besluit zal de komende maanden worden uitgewerkt.   

De afschaling van de zorg zal met name plaatsvinden in de locatie Zutphen. Hier gaan de kraamkamers voor bevallingen verdwijnen en zullen de spoedeisende hulp en de IC-zorg worden afgeschaald. Daarnaast meldt de site van Gelre dat de samenwerking met Deventer Ziekenhuizen geïntensiveerd zal gaan worden en dat men in gesprek is met de huisartsen over een nauwere samenwerking in de spoedzorg. 
In Zutphen zijn ‘maar’ 600 bevallingen per jaar en dat is volgens de bestuursvoorzitter te weinig. Ondanks dat de poli Verloskunde open zal blijven in Zutphen, kan men er niet meer bevallen. 

Bijzonder beheer
Volgens bestuursvoorzitter Pier Eringa, die net 3 weken aan het werk is, is de Gelre Ziekenhuizen onder bijzonder beheer gekomen van de banken. Dit houdt onder meer in dat de RvB de handelingsvrijheid kwijt is, mede door de ernstige financiële zorgen. Zo zou Gelre een negatief resultaat van 20 miljoen euro over 2022 te hebben geboekt. Daarnaast heeft de bestuursvoorzitter gemeld dat de banken en zorgverzekeraars van de Gelre Ziekenhuizen hebben geëist dat Gelre binnen 2 jaar zwarte cijfers (lees: positieve cijfers) moet schrijven. 

De heer Eringa heeft laten weten, dat er nu acuut een besluit genomen moet worden, anders zou er nog meer kunnen gaan verdwijnen in de locatie Zutphen. Tussen de zinnen door, had hij het bijvoorbeeld over problemen bij het uitbetalen van vakantiegeld.
Het besluit van 7 maanden terug wordt nu aangescherpt, en dus wordt het een en het ander afgeschaald. Dat de spoedeisende hulp anders wordt, komt ook doordat de landelijke regelgeving voor spoedeisende hulp wordt aangescherpt. 
Tevens merkt de bestuursvoorzitter op dat de Gelre Ziekenhuizen niet langer het kan betalen om twee ziekenhuizen overeind te houden. Tenslotte is volgens de voorzitter van de RvB een ziekenhuis geen winstmachine, maar er moet wel rendement worden gehaald. Dit zou voor een ziekenhuis als het Gelre, zo’n 20 miljoen euro per jaar moeten zijn. Hierdoor zou men kunnen blijven investeren. De vraag blijft wel staan, waarom dat 7 maanden geleden de situatie niet zo bekeken werd. Dit kan samenhangen met de pandemie veroorzaakt door het SARS-CoV- 2 virus, wat een hoog ziekteverzuim met zich meebracht. Hierdoor is zo’n 10 procent minder omzet gehaald.

(Bronnen: Gelre Ziekenhuizen, AD, De Stentor) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.02.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights