WIJK BIJ DUURSTEDE – Volgens het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) betekent zorgfraude “ … het opzettelijk misleidend handelen binnen het zorgdomein, waarbij doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of andermans gewin … “   

Zorgverlener 
Lokale media gaven begin deze maand aan dat de zorgleverancier Bijzondere Zorg Midden Nederland (BZMN) op 16 december 2022 failliet was verklaard, nadat er twijfels waren ontstaan over de integriteit. Regionale media wist daarbij aan te haken en meldde eind vorige maand dat de zorginstelling failliet was verklaard en dat gemeenten de cliënten helpen met het zoeken naar een nieuwe zorgaanbieder. De twijfels over de integriteit kwamen voort uit een rapport van de GGD-regio Utrecht en een onderzoek van zorgkantoor Zilveren Kruis. Tevens had de accountant een afkeurende verklaring afgegeven. Dit kwam onder meer doordat er meer uren waren gedeclareerd dan er aan zorg was geleverd. 

BZMN was actief op 57 locaties in de provincie Utrecht – zoals Woerden, Oudewater, De Ronde Venen, Montfoort, Wijk bij Duurstede, Zeist, Bunnik – met het hoofdkantoor in Zeist en bood aan zo’n 150 cliënten op diverse terreinen zorg en therapieën aan. Hierbij valt te denken aan begeleid wonen voor jeugdigen, hulp bij het vinden van een baan, opzetten van een sociaal netwerk en ondersteuning in de opvoeding. 

In Woerden hadden de cliënten ambulante zorg (begeleiding). In de gemeente Wijk bij Duurstede zouden door het faillisement 2 inwoners zijn gedupeerd. Eén overeenkomst met BZMN (sinds 2021) was voor ambulante zorg voor een jeugdige persoon. Deze is inmiddels beëindigd. De andere overeenkomst was voor dagbesteding voor een volwassene. Hiervoor zou een andere zorgaanbieder worden gezocht. 
In de gemeente Zeist zouden meer gedupeerden zijn, net als in de gemeente Bunnik. Alleen bij de laatste gemeente is het niet bekend om hoeveel cliënten het ging. 

In totaal – complete portefeuille van de zorgaanbieder – zou het om 150 zorgcliënten gaan. Hierbij was sprake van een autistische stoornis, multi-probleemsituatie, psychische problemen of een verstandelijke beperking. 
Het leek dat de problemen waren opgelost na het faillissement. In een gesprek tussen de curator en de betrokken gemeenten, het zorgkantoor en een andere zorginstelling, was er een principeakkoord om gekwalificeerd personeel ter beschikking te stellen voor de behoefte aan personeel van BZMN. Dit was een constructief gesprek wat als resultaat had dat de zorgverlening tot 1 april 2023 gewaarborgd is. In onderliggende tijd zal wederom worden overlegd over de continuering van de zorg vanaf 1 april.  

Persbericht Bijzondere Zorg Midden-Nederland 
De curator van BZMN, Willem Jan van Andel, heeft een persbericht op de site van BZMN laten plaatsen. Daarin wordt aangegeven dat BZMN op ” … eigen aangifte failliet … “ is verklaard. Daarnaast wordt gemeld dat wat hierboven is genoemd.  

Klokkenluider / andere zaak
Eerder heeft – in het voorjaar van 2020 – een klokkenluider gemeld dat er misstanden waren bij een gezinshuis in Cothen. Cothen hoort ook bij de gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in die periode een zaak aangespannen tegen een koepelorganisatie en het gezinshuis. Volgens de toenmalige wethouder Wil Kosterman zou het gaan om vermoedens van fraude met zorggelden (zo’n 2 miljoen euro). Tevens zouden verhalen los zijn gekomen uit gesprekken met oud-medewerkers en cliënten. Hierbij zou het zijn gegaan om onvoldoende zorg geleverd, niet de juiste kwaliteit van de zorg, onbevoegde EMDR therapie. De lokale media heeft een interview met de wethouder in haar krant opgenomen. 

(Bronnen: Bunniks Nieuws, zeist.nieuws.nl, BZMN, Wijks Nieuws, IKZ, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.02.2023 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights