ZWOLLE – Naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) heeft het Ziekenhuis Isala in Zwolle besloten het cardiologisch wetenschappelijke onderzoek zelf te gaan uitvoeren. Hiervoor zullen de banden met onderzoeksbureau Diagram B.V. worden verbroken.

Wetenschappelijke integriteit 
Sinds juni 2022 deed de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit van alle lopende cardiologische studies in het Isala Ziekenhuis. Dit werd gedaan naar aanleiding van een fraudeonderzoek waarbij 2 cardiologen betrokken zouden zijn.  
Volgens het wetenschappelijke veld wordt de wetenschappelijke integriteit gewaarborgd als het wetenschappelijke onderzoek wordt verricht volgens 5 principes. Deze principes zijn: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze 5 principes zijn door het veld vertaald naar 61 normen voor goede onderzoekspraktijken (dit wordt ‘best practices’ genoemd). 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hanteert sinds 1 oktober 2018 de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze gedragscode wordt gezien als leidend principe voor haar integriteitsbeleid. In de gedragscode worden de 5 principes en 61 normen gedefinieerd. Door de code te hanteren, schaart Nederland zich bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.  

Onderzoek 
Volgens Bart Kiers op de site Skipr stopt Isala de samenwerking met Diagram, die verdachte zou zijn in een fraudeonderzoek van de FIOD. In het artikel wordt aangegeven dat Diagram een onderzoeks-bv zou zijn van enkele Isala-cardiologen. 

Na de breuk met Diagram heeft Isala Ziekenhuis besloten het wetenschappelijk onderzoek in het vervolg in eigen beheer te gaan uitvoeren, waarbij een nauwere samenwerking met het UMCG gezocht wordt.  
Tevens geeft de journalist van Skipr aan dat een producent van defibrillatoren voor hartpatiënten ook in het onderzoek van de FIOD wordt genoemd. 
Het ziekenhuis zal de onderzoekspraktijk opnieuw gaan inrichten waarna het cardiologisch wetenschappelijk onderzoek in fases weer opgestart zal gaan worden. In een artikel van Zorgvisie geeft dezelfde journalist aan dat het gaat om het Isala Hartcentrum. Hier moeten de problemen opgelost worden, maar volgens de bestuursvoorzitter van Isala, Rob Dillmann, zou het nu de goede kant uitgaan.   

Isala Ziekenhuis 
Het ziekenhuis laat op haar site weten dat de CWI in september 2022 in een tussenrapportage aangaf dat de administratieve en financiële afhandeling van enkele onderzoeken onvolledig was. Januari 2023 kwam CWI met een eindrapport, waarin de uitkomsten van het tussenrapport werden bevestigd. Tevens werden in de eindrapportage goede aanknopingspunten voor verbeteringen genoemd. 
In de eindrapportage wordt wederom aangegeven dat er tekortschietende procedures waren en een gebrekkige administratie en declaraties van lopende studies bij Cardiologie. Na het tussenrapport van september 2022 is het ziekenhuis reeds begonnen met verbetering van de procedurele en financiële administratie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van het wetenschappelijk onderzoek.     
Alle wetenschappelijke cardiologische onderzoeken worden in het vervolg in eigen beheer uitgevoerd. Dit wordt gedaan met eigen researchverpleegkundigen en dataverzameling.

Tevens zal de begeleiding van promovendi in het ziekenhuis verbeterd worden, waarbij een intensievere samenwerking gaat komen met het UMCG. Volgens het ziekenhuis zal er op worden toegezien dat de cardiologen de regels van wetenschappelijke integriteit zullen onderschrijven en hanteren. Hiervoor zal de expertise van de vakgroep Cardiologie worden versterkt door nieuwe cardiologen die vanaf april bij het ziekenhuis gaan werken.
De komende maanden zullen de lopende studies gefaseerd weer opgestart worden. Hierbij zal in het Isala per onderzoek bekeken worden hoe zo snel mogelijk de verbeteringen en aangescherpte eisen doorgevoerd kunnen worden. Dit gaat gebeuren met de betrokken partijen, zoals de sponsor van een onderzoek en de onderzoeksleider. Nieuwe patiënten kunnen weer meedoen, zodra een onderzoek weer gestart is. 

Voor de huidige patiënten die meedoen aan een cardiologische studie komt er geen verandering in de behandeling. Deze patiënten worden volgens het studieprotocol verder gevolgd. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen.  
Tenslotte laat het Ziekenhuis Isala weten dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is voor de kwaliteit van de zorg. Daarom moet het wetenschappelijk onderzoek weer worden opgestart. Natuurlijk onder de juiste omstandigheden. Dankzij het wetenschappelijk onderzoek wordt er meer inzicht verkregen in de mogelijkheden voor behandeling en de effecten van de behandeling van hart- en vaatziekten. Door het wetenschappelijk onderzoek zijn de patiënten verzekerd van de best mogelijke kwaliteit en zorg.  

(Bronnen: Isala, Scribbr, NWO, Skipr, Zorgvisie, RTV Focus Zwolle)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 03.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights