Aan het begin van het nieuwe jaar 2023 is er een begin gemaakt met de aanleg van een vispassage. Met deze passage kunnen de vissen van de Lange Vaart naar de Waterlanden zwemmen. De aanleg was al een tijd lang onderdeel van de planning. Hiervoor hebben langs de beheerweg betonplaten gelegen, te wachten voor gebruik. In januari is eindelijk de schop in de grond gegaan. 

Verschillende waterpeilen
De natuurlijke trek van vissen – zoals de driedoornige stekelbaars – werd behoorlijk belemmerd doordat er verschillende waterpeilen in Flevoland worden gehanteerd. Zo ligt de bodem van de Oostvaardersplassen  tegenwoordig hoger dan de omgeving. 

Dijken, kades en stuwen zijn aangelegd om bepaalde gebieden natter of juist droger te houden. Een stuw wordt als barricade gebruikt tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en het lager liggende achterland. Zo loopt het niet leeg. 

Vismigratieroute 
Maar dit bracht met zich mee, dat de vissen niet tegen de stroom in naar de hoger gelegen paaigronden konden trekken. Daarom moest een vispassage in de Kitstocht aangelegd worden. De vissen worden door een lokstroom de Kitstocht op gelokt en kunnen daarna doorzwemmen.  

In feite is de passage een sloot van 150 meter lengte en diepte van zo’n 2 meter. Met 15 schotten wordt het verschil van het waterpeil van ca 1 meter overbrugd. Door de schotten wordt de stroomsnelheid verlaagd, waardoor de vissen er tegenop kunnen zwemmen. 

Voedselbron voor vogels 
Kleine visjes dienen als een belangrijke voedselbron voor de vogels in het natuurgebied. Echter de visjes konden niet de Oostvaardersplassen in. Dit probleem wordt opgelost door de vispassage. Hierdoor kunnen zelfs vissen van buiten de Oostvaardersplassen het natuurgebied in zwemmen. 

Tussen maart en juni planten de stekelbaars zich voort in ondiep zoet water. Met plantenmateriaal en zand maakt het mannetje een soort nest en verleidt dan het vrouwtje. Op termijn zal het bovenstroomse gebied De Waterlanden een visrijke zone in de Oostvaardersplassen worden. Dit gebied wordt dan aantrekkelijk voor lepelaars en andere visetende reigerachtigen.  

(Bronnen: Boswachtersblog, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights